Прес конференција, одржана на 21.12.2016, со цел – прикажување на резултатите од националните истражувања (GYTS 2016 и ESPAD 2015) за употребата на психоактивни супстанци кај учениците во Р.Македонија на возраст 13-15 и 15-16 години.

Превземи презентација за ESPAD

Превземи документ за Глобално истражување за употребата на тутун кај младите во 2016

Превземи презентација за GYTS