При појава на карциномот на грлото на матката често не се забележуваат никакви знаци сè додека не е предоцна за негово лекување. Од таа причина, редовниот и навремен скрининг на грлото на матката е од голема важност, дури и кога немате никакви симптоми и се чувствувате сосема здраво.

ПРЕВЕНЦИЈА И РАНО ОТКРИВАЊЕ НА РАК НА ГРЛО НА МАТКА

flaer
flaer

 

 

ПРЕВЕНЦИЈА И РАНО ОТКРИВАЊЕ НА РАК НА ГРЛО НА МАТКА (PDF)