Тема: Превентивни мерки за заштита од коронавирус

Извор: Сител ТВ, 25.02.2020

прим. д-р ЖАрко Караџовски, ИЈЗ