Ракот на дојка е болест кај која клетките на дојката растат неконтролирано

  • Ракот на дојката е најчесто малигно заболување кај жените и најчеста причина за смрт.
  • Секоја осма жена ќе се соочи со ова заболување во текот на својот живот.
  • Смртноста од рак на дојка е повисока во земјите со низок и среден приход, додека во развиените земји смртноста е пониска.
  • Во Р.С.Македонија стапката на морталитет од рак на дојка во 2020 година изнесува 32,2 на 100000 жени.
  • Бројот на заболени и умрени жени од рак на дојка се зголемува со возраста, значително по 45-тата година од животот, а најчесто над 50-годишна возраст.
  • Повеќе од 90% од заболените од карцином на дојка може да се излечат ако дијагнозата се постави во рана фаза и се лекуваат правилно.

СКРИНИНГ НА РАКОТ НА ДОЈКА КАЈ ЖЕНИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА (презентација pptx)