Со голема радост и задоволство го најавуваме одржувањето на Шестата Регионална Европска конференција за безбедни заедници, со наслов ,,Остварување на целите за одржлив развој – кон заедница без насилство”, од 3-5 октомври 2018 година во Скопје, Република Македонија.

Рокот за пријавување на абстракти е 15-ти јули 2018 год.

За повеќе информации посетете ја веб страната:
http://escon2018.skopje.iph.mk/index.php