СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 18.05.2020

Тестирани се вкупно 533 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2.

Од вкупниот број на тестирани, 203 припаѓаат на таргетираниот скрининг во градинките од Скопје и Велес без регистриран позитивен случај.

Регистрирани се 22 нови позитивни лица. Потврдените случаи се од 8 градови, а прв случај е регистриран во ПЕ Свети Николе (Табела 1).

 

Табела 1.  Дневна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 18.05.2020

ЦЈЗ/ПЕ Број на заболени Починати
Скопје 8 1
Велес 4 0
Тетово 3 1
Штип 2 0
Прилеп 2 0
Струга 1 0
Гостивар 1 0
Свети Николе 1 0
Вкупно 22 2

 

Регистрирани се случаи во сите возрасни групи, а во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 9 од женски и  13 од машки пол.

Регистрирани се шест хоспитализирани лица. Кај шест лица е регистрирано присуство на коморбидитети.

Вкупно 16 лица имале контакт со веќе потврден случај на COVID-19 во државата, а не се регистрирани лица кои имале историја на неодамнешно патување (во последни 14 дена).

По добиени два негативни теста за присуство на SARS-CoV-2, како оздравени се водат 50 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување.

Пријавени се два смртни случаи со место на живеење од Скопје и Тетово. Случаите се на возраст над 75 години, со присутни симптоми и коморбидитети, а биле хоспитализирани во ГОБ 8-ми Септември. Починатите се без историја на патување и контакт со потврден случај во државата.

 

КУМУЛАТИВНА СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Заклучно со 18.05.2020, пријавени се вкупно 1.839 случаи на COVID-19 (I=88,9/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 31 град/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел од нив се регистрирани во Скопје, Куманово, Прилеп, Тетово и Велес, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Дебар, Куманово, Прилеп и Велес. Од градовите каде што е регистриран поголем број на случаи највисок леталитет се регистрира во Струга и Гостивар (Табела 2).

Табела 2. Кумулативна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 2020

Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ Вкупно Инциденца /100 000 Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет
Вкупно 1.839 88,9 106 5.1 5.8%
Скопје 636 103,0 22 3,6 3,5%
Куманово 416 291,5 21 14,7 5,0%
Прилеп 202 211,9 12 12,6 5,9%
Тетово 150 75,1 13 6,5 8,7%
Велес 125 188,7 8 12,1 6,4%
Струга 71 104,6 15 22,1 21,1%
Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8%
Штип 38 72,1 2 3,8 5,3%
Кочани 31 64,6 2 4,2 6,5%
Битола 27 26,5 2 2,0 7,4%
Охрид 21 37,4 0 0,0 0,0%
Гостивар 20 16,7 2 1,7 10,0%
Неготино* 9 38,3 0 0,0 0,0%
Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0%
Кавадарци 5 11,6 1 2,3 20,0%
Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0%
Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0%
Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3%
Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0%
Струмица 2 2,1 0 0,0 0,0%
Пробиштип 2 13,1 0 0,0 0,0%
Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0%
Виница 2 10,3 0 0,0 0,0%
Кратово 2 20,9 0 0,0 0,0%
Кичево 2 3,5 0 0,0 0,0%
Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0%
Берово 1 7,7 0 0,0 0,0%
Валандово 1 8,4 0 0,0 0,0%
Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0%
Свети Николе 1 4,9 0 0,0 0,0%

*седум лица се жители на Демир Капија

Највисока кумулативна инциденца на 100.000 жители се регистрира во Куманово со 291,5 заболени на 100.000 жители, Прилеп (211,9/100.000), Велес (188,7/100.000), Дебар (183,8/100.000), Струга (104,6/100.000) и Скопје (103,0/100.000),  додека инциденца со над 50 заболени на 100.000 жители е регистрирана во Тетово, Штип, Кочани, и Пехчево (Табела 2, Картограм 1).

Картограм 1. Инциденца на 100.000 жители, COVID-19, Р.С. Македонија

19.5.1

Во однос на дистрибуцијата по пол, регистрирани се 885 машки и 954 женски лица. Специфичниот морбидитет кај машките е 85,4/100.000, додека кај женските 92,4/100.000.

Возраста на заболените се движи од 0 до 94 години (медијана – 46 години). Најголем број на заболени се на возраст над 60 години – 397 (21,6%) со инциденца од 103,6/100.000, а највисока специфична инциденца од 137,0/100.000 се регистрира на возрасната група од 50-59 години (381 заболен). Најниска инциденца од 28,4 и 33,6 на 100.000 жители се регистрира кај деца на возраст од 0-9 и 10-19 години, каде се пријавени 65 и 84 случаи соодветно (Графикон 1).

 

 

Графикон 1. Дистрибуција на заболените од COVID-19 според возрасна група, (n=1.839)

19.5.2

Во однос на датумот на пријавување, првиот случај е регистриран во 9-та недела, а од 11-тата недела во 2020 континуирано се регистрираат нови потврдени случаи. Највисок број на пријавени случаи на дневно ниво (n=107) е регистриран на 15.04.2020 (Графикон 2).

Графикон 2.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според ден на лабораториска дијагностика и начин на стекнување на болеста, 2020 година (n=1.839)

19.5.3

Од пријавените случаи, 25,5% (n=469) се/биле хоспитализирани во текот на болеста, а останатите случаи биле/се на домашно лекување и во домашна изолација, асимптоматски или со полесна клиничка слика.

Во однос на симптомите кои се пријавени кај заболените лица, најчесто се регистрирани температура (66,6%), кашлица (53,9%), малаксаност (37,3%), треска (20,0%), главоболка (14,9%), болка во грло (14,5%) и отежнато дишење (14,3%).

Кај 595 или 32,4% од дијагностицираните лица не се регистрирани симптоми на заболувањето. Од нив, 442 или 74,3% имале контакт со веќе потврден случај во државата.

Во однос на коморбидитети, кај 559 (30,4%) лица се присутни хронична/и здравствени состојби, од кои 386 лица имаат кардиоваскуларна болест, 123 дијабет, 95 се со хронична белодробна болест, 23 со хронична бубрежна болест и 81 со други хронични болести. Од хоспитализираните случаи, кај 249 (53,1%) се присутни коморбидитети.

Регистрирани се 252 (13,7%) случаи на заболување меѓу здравствени работници.

Регистрирани  се 106 смртен случај (Лт = 5,8%).  Од регистрираните смртни случаи, најголем дел се на возраст над 60 години (n=69) каде е регистриран и највисок специфичен морталитет – 18,0/100.000 жители. Регистрирани се 72 смртни случаи кај лица од машки и 34 кај лица од женски пол. Од починатите, кај 79 (74,5%) се регистрирани коморбидитети. Девет (8,5%) од пријавените случаи починале во вонболнички услови, а останатите 97 (91,5%) починале за време на хоспитализација.

Од вкупниот број на случаи, 96 (5,2%) се импортирани, од нив едно лице е детектирано на точка на влез (Меѓународен аеродром Скопје), а последниот импортиран случај е регистриран на 22.04.2020 (Графикон 2). Вкупно 1.106 лица (60,1%) имале контакт со веќе потврден случај на COVID-19 во државата.

Од 15.02.2020 до 18.05.2020 тестирани се вкупно 22.255 материјали (детектирани 1.839 позитивни лица) во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2 (Табела 3). Со ова во Р. С. Македонија се направени 10.756 тестови на 1.000.000 жители.

Табела 3. Вкупен број на тестови направени за COVID-19 во Р.С. Македонија (n=22.255)

Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
ВКУПНО 22.255 1.839 908 1 21.347 1.838
ИЈЗ – Вирусологија 14.605 1.478 467 1 14.138 1.477
Ветеринарен Факултет 584 46 0 0 584 46
Авицена 527 34 0 0 527 34
Биотек 1.268 48 0 0 1.268 48
Жан Митрев Клиника 3.843 168 0 0 3.843 168
Систина 672 29 0 0 672 29
МАНУ 756 36 441 0 315 36

Според исходот од заболувањето, 380 лица (20,7%) се активни случаи, 1.353 случаи (73,6%) се водат како оздравени (234 од нив се здравствени работници), испишани од болница или се со два негативни теста по домашното лекување (Табела 4, Графикон 3). Од случаите кои се водат како оздравени, 255 (18,8%) биле хоспитализирани додека останатите 1.098 (81,2%) биле на домашно лекување.

Табела 4. Исход на заболување по градови, Р.С. Македонија (n=1.839)

Дистрибуција по град Болест во тек Оздравен Смртен исход Вкупно
Скопје 142 472 22 636
Куманово 21 374 21 416
Прилеп 59 131 12 202
Тетово 65 72 13 150
Велес 53 64 8 125
Струга 5 51 15 71
Дебар 47 4 51
Штип 4 32 2 38
Кочани 4 25 2 31
Битола 8 17 2 27
Охрид 6 15 21
Гостивар 3 15 2 20
Демир Капија 5 2 7
Крива Паланка 1 5 6
Кавадарци 4 1 5
Гевгелија 4 4
Радовиш 4 4
Пехчево 1 2 3
Крушево 2 1 3
Македонски Брод 2 2
Виница 2 2
Неготино 2 2
Кичево 2 2
Кратово 1 1 2
Пробиштип 2 2
Струмица 2 2
Берово 1 1
Валандово 1 1
Свети Николе 1 1
Делчево 1 1
Демир Хисар 1 1
ВКУПНО 380 1.353 106 1.839

Графикон 3.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според исход и вкупен број, 2020 година (n=1.839)

19.5.4

ПРОЦЕНА НА РИЗИК ЗА ПОНАТАМОШНО ШИРЕЊЕ НА COVID-19

Проценката на СЗО на глобално ниво и на ниво на Европски Регион за понатамошно ширење на COVID-19 кажува дека ризикот е многу висок.

На територијата на цела држава е прогласена вонредна состојба.

На 12.05.2020 Владата на Република Северна Македонија го усвои Планот за намалување на рестриктивните мерки за спречување на ширење на коронавирусот кој ќе се реализира во три фази (https://vlada.mk/node/21367).

На 53-тата седница на владата одржана на 15.05.2020 е донесено дополнување на одлуката за ограничување на движењето во вонредна состојба со која забраната за движење од 19:00 до 05:00 часот сега важи за сите граѓани, вклучувајќи ги и лицата над 67 години, како и децата и младите до 18 години.

 

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО СВЕТОТ

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 18.05.2020:

Број на потврдени случаи на глобално ниво4.618.821 (93.324 нови)

Број на смртни случаи на глобално ниво – 311.847 (4.452 нови)

 • Европски Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 1.890.467 (19.922нови)
  • Смртни случаи – 167.173 (1.222 нови)
 • Регион на СЗО Америка
  • Потврдени случаи – 2.017.811 (50.879 нови)
  • Смртни случаи – 121.609 (2.810 нови)
 • Источно-Медитерански Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 338.560 (11.992 нови)
  • Смртни случаи – 9.979 (138 нови)
 • Регион на СЗО Западен Пацифик
  • Потврдени случаи – 16515 (969 нови)
  • Смртни случаи – 6.743 (13 нови)
 • Регион на СЗО Југоисточна Азија
  • Потврдени случаи – 141.593 (7.062 нови)
  • Смртни случаи – 4.582 (231 нови)
 • Африкански Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 61.163 (2.500 нови)
  • Смртни случаи – 748 (38 нови)

 

 

 

 

 

УПАТСТВА И ПРЕПОРАКИ ЗА ЈАВНОСТА

 • За повеќе информации од видот на најчесто поставувани прашања, вистини и митови во врска со корона вирусот можете да прочитате на

http://www.iph.mk/prasanja-i-odgovori-za-korona-virusot/

 • Општите препораки од СЗО за превенција на болеста можете да ги најдете на следната страна

http://www.iph.mk/preporaki-od-szo/

 • За препораките за патници кои доаѓаат/ се враќаат од ризични земји во Македонија

http://www.iph.mk/korona-preporaki/

http://www.iph.mk/preporaki-za-patnici-koi-doagaat-od-rizicni-regioni-so-covid19/

 • Препораки како да се заштитите себе си

http://www.iph.mk/covid-19-kako-da-se-zastitite-sebesi/

 • Доколку некој близок има симптоми слични на тие со болеста, можете да го прочитате СЗО упатството за домашно лекување на сомнителните случаи на

http://www.iph.mk/upatstvo-za-ncov/

 • За упатства за здравствените работници

http://www.iph.mk/posteri-corona-zr-lzo-i-mienje-race/

http://www.iph.mk/kontrola-na-infekcija-covid19-lzo/

 • Веб страна на Министерство за здравство поврзано со COVID-19

http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/

 • Веб страна Владата на РСМ поврзано со COVID-19

https://vlada.mk/covid19

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТА

Лицата кои имаат симптоми на грип или симптоми слични на грип (покачена температура над 38°С, треска, отежнато дишење, болки во градите, сува кашлица и др.), од страна на избраниот лекар прво да се прашаат за историја на патување во странство и можен контакт со потврден случај. Избраниот лекар закажува термини за тестирање.

 

Само доколку лицето со симптоми патувало во земја со висок ризик или среден ризик или имал контакт со потврден случај да се упатува да се јават на бесплатниот телефонски број за прашања поврзани со коронавирусот.

 

0800 002 03

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 19.05.2020

 

Сектор за превенција и контрола на заразни болести

Институт за јавно здравје