СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 20.05.2020

Тестирани се вкупно 549 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2.

Од вкупниот број на тестирани, 125 припаѓаат на таргетираниот скрининг во градинките (Скопје и Велес) каде е регистриран еден позитивен случај во Скопје. Започна таргетиран скрининг во домови за стари лица, направени се вкупно 84 тестови, сите негтивни.

Регистрирани се вкупно 40 нови позитивни лица (Табела 1).

 

Табела 1.  Дневна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 20.05.2020

ЦЈЗ/ПЕ Број на заболени Починати
Скопје 26 0
Тетово 10 0
Прилеп 1 1
Велес 1 0
Битола 1 0
Куманово 1 0
Вкупно 40 1

 

Регистрирани се случаи во сите возрасни групи, најголем дел од нив (n=14) во возрасната група на лица над 60 години, а во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 18 од женски и 22 од машки пол.

Регистрирани се 11 хоспитализирани лица. Кај 14 лица е регистрирано присуство на коморбидитети.

Вкупно 18 лица имале контакт со веќе потврден случај на COVID-19 во државата, а не се регистрирани лица кои имале историја на неодамнешно патување (во последни 14 дена).

По добиени два негативни теста за присуство на SARS-CoV-2, како оздравени се водат 11 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување.

Пријавен е еден смртен случај со место на живеење во Прилеп. Случајот е на возраст од 57 години, со присутни симптоми, а бил хоспитализиран во КИБФС. Починатиот е без историја на патување, но имал контакт со потврден случај во државата.

 

КУМУЛАТИВНА СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Заклучно со 20.05.2020, пријавени се вкупно 1.898 случаи на COVID-19 (I=91,7/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 31 град/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел од нив се регистрирани во Скопје, Куманово, Прилеп, Тетово и Велес, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Дебар, Куманово, Прилеп и Велес. Од градовите каде што е регистриран поголем број на случаи највисок леталитет се регистрира во Струга и Гостивар (Табела 2).

Табела 2. Кумулативна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 2020

Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ Вкупно Инциденца /100 000 Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет
Вкупно 1.898 91,7 111 5,4 5,8%
Скопје 673 109,0 24 3,9 3,6%
Куманово 419 293,6 21 14,7 5,0%
Прилеп 204 214,0 14 14,7 6,9%
Тетово 161 80,6 14 7,0 8,7%
Велес 127 191,7 8 12,1 6,3%
Струга 71 104,6 15 22,1 21,1%
Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8%
Штип 38 72,1 2 3,8 5,3%
Кочани 31 64,6 2 4,2 6,5%
Битола 28 27,5 2 2,0 7,1%
Охрид 21 37,4 0 0,0 0,0%
Гостивар 21 17,5 2 1,7 9,5%
Неготино* 9 38,3 0 0,0 0,0%
Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0%
Кавадарци 5 11,6 1 2,3 20,0%
Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0%
Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0%
Струмица 3 3,2 0 0,0 0,0%
Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3%
Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0%
Виница 3 15,4 0 0,0 0,0%
Пробиштип 2 13,1 0 0,0 0,0%
Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0%
Кратово 2 20,9 0 0,0 0,0%
Кичево 2 3,5 0 0,0 0,0%
Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0%
Берово 1 7,7 0 0,0 0,0%
Валандово 1 8,4 0 0,0 0,0%
Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0%
Свети Николе 1 4,9 0 0,0 0,0%

*седум лица се жители на Демир Капија

Највисока кумулативна инциденца на 100.000 жители се регистрира во Куманово со 293,6 заболени на 100.000 жители, Прилеп (214,0/100.000), Велес (191,7/100.000), Дебар (183,8/100.000), Скопје (109,0/100.000) и Струга (104,6/100.000), додека инциденца со над 50 заболени на 100.000 жители е регистрирана во Тетово, Штип, Кочани и Пехчево (Табела 2, Картограм 1).

Картограм 1. Инциденца на 100.000 жители, COVID-19, Р.С. Македонија

21.5.1

Во однос на дистрибуцијата по пол, регистрирани се 920 машки и 978 женски лица. Специфичниот морбидитет кај машките е 88,8/100.000, додека кај женските 84,7/100.000.

Возраста на заболените се движи од 0 до 94 години (медијана – 46 години). Најголем број на заболени се на возраст над 60 години – 415 (21,9%) со инциденца од 108,3/100.000, а највисока специфична инциденца од 139,5/100.000 се регистрира на возрасната група од 50-59 години (388 заболени). Најниска инциденца од 30,1 и 34,4 на 100.000 жители се регистрира кај деца на возраст од 0-9 и 10-19 години, каде се пријавени 69 и 86 случаи соодветно (Графикон 1).

Графикон 1. Дистрибуција на заболените од COVID-19 според возрасна група, (n=1.898)

21.5.2

Во однос на датумот на пријавување, првиот случај е регистриран во 9-та недела, а од 11-тата недела во 2020 континуирано се регистрираат нови потврдени случаи. Највисок број на пријавени случаи на дневно ниво (n=107) е регистриран на 15.04.2020 (Графикон 2).

Графикон 2.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според ден на лабораториска дијагностика и начин на стекнување на болеста, 2020 година (n=1.898)

21.5.3

Од пријавените случаи, 25,7% (n=488) се/биле хоспитализирани во текот на болеста, а останатите биле/се на домашно лекување, асимптоматски или со полесна клиничка слика.

Во однос на симптомите кои се пријавени кај заболените лица, најчесто се регистрирани температура (66,5%), кашлица (53,6%), малаксаност (37,2%), треска (19,8%), главоболка (14,5%), отежнато дишење (14,5%) и болка во грло (14,3%).

Кај 612 или 32,2% од дијагностицираните лица не се регистрирани симптоми на заболувањето. Од нив, 457 или 74,7% имале контакт со веќе потврден случај во државата.

Во однос на коморбидитети, кај 580 (30,6%) лица се присутни хронична/и здравствени состојби, од кои 400 лица имаат кардиоваскуларна болест, 132 дијабет, 96 се со хронична белодробна болест, 23 со хронична бубрежна болест и 83 со други хронични болести. Од хоспитализираните случаи, кај 260 (53,3%) се присутни коморбидитети.

Регистрирани се 254 (13,4%) случаи на заболување меѓу здравствени работници.

Регистрирани се 111 смртни случаи (Лт = 5,8%).  Од регистрираните смртни случаи, најголем дел се на возраст над 60 години (n=72) каде е регистриран и највисок специфичен морталитет – 18,8/100.000 жители. Регистрирани се 76 смртни случаи кај лица од машки и 35 кај лица од женски пол. Од починатите, кај 82 (73,9%) се регистрирани коморбидитети, најчесто кардиоваскуларна болест (n=58), дијабет (n=22) и белодробна болест (n=20). Девет (8,2%) од пријавените случаи починале во вонболнички услови, а останатите 102 (91,9%) починале за време на хоспитализација.

Од вкупниот број на случаи, 96 (5,1%) се импортирани, од нив едно лице е детектирано на точка на влез (Меѓународен аеродром Скопје), а последниот импортиран случај е регистриран на 22.04.2020 (Графикон 2). Вкупно 1.130 лица (59,5%) имале контакт со веќе потврден случај на COVID-19 во државата.

Од 15.02.2020 до 20.05.2020 тестирани се вкупно 23.316 материјали (детектирани 1.898 позитивни лица) во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2 (Табела 3). Со ова во Р. С. Македонија се направени 11.268 тестови на 1.000.000 жители.

Табела 3. Вкупен број на тестови направени за COVID-19 во Р.С. Македонија (n=23.316)

Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
ВКУПНО 23.316 1.898 1.340 2 21.976 1.896
ИЈЗ – Вирусологија 15.142 1.506 732 1 14.410 1.505
Ветеринарен Факултет 624 55 0 0 624 55
Авицена 566 37 0 0 566 37
Биотек 1.352 52 0 0 1.352 52
Жан Митрев Клиника 3.938 175 0 0 3.938 175
Систина 729 30 0 0 729 30
МАНУ 965 43 608 1 357 42

Според исходот од заболувањето, 409 лица (21,5%) се активни случаи, 1.378 случаи (72,6%) се водат како оздравени (234 од нив се здравствени работници), испишани од болница или се со два негативни теста по домашното лекување (Табела 4, Графикон 3). Од случаите кои се водат како оздравени, 258 (18,9%) биле хоспитализирани додека останатите 1.109 (81,1%) биле на домашно лекување.

Табела 4. Исход на заболување по градови, Р.С. Македонија (n=1.898)

Дистрибуција по град Болест во тек Оздравен Смртен исход Вкупно
Скопје 169 480 24 673
Куманово 23 375 21 419
Прилеп 55 135 14 204
Тетово 73 74 14 161
Велес 52 67 8 127
Струга 5 51 15 71
Дебар 47 4 51
Штип 3 33 2 38
Кочани 1 28 2 31
Битола 9 17 2 28
Гостивар 4 15 2 21
Охрид 6 15 21
Демир Капија 2 5 7
Крива Паланка 1 5 6
Кавадарци 4 1 5
Гевгелија 4 4
Радовиш 4 4
Виница 1 2 3
Крушево 2 1 3
Пехчево 1 2 3
Струмица 1 2 3
Пробиштип 2 2
Македонски Брод 2 2
Кратово 1 1 2
Неготино 2 2
Кичево 2 2
Берово 1 1
Демир Хисар 1 1
Свети Николе 1 1
Делчево 1 1
Валандово 1 1
ВКУПНО 409 1.378 111 1.898

Графикон 3.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според исход и вкупен број, 2020 година (n=1.898)

21.5.4

ПРОЦЕНА НА РИЗИК ЗА ПОНАТАМОШНО ШИРЕЊЕ НА COVID-19

Проценката на СЗО на глобално ниво и на ниво на Европски Регион за понатамошно ширење на COVID-19 кажува дека ризикот е висок.

На територијата на цела држава е прогласена вонредна состојба.

На 12.05.2020 Владата на Република Северна Македонија го усвои Планот за намалување на рестриктивните мерки за спречување на ширење на коронавирусот кој ќе се реализира во три фази (https://vlada.mk/node/21367).

На 53-тата седница на владата одржана на 15.05.2020 е донесено дополнување на одлуката за ограничување на движењето во вонредна состојба со која забраната за движење од 19:00 до 05:00 часот сега важи за сите граѓани, вклучувајќи ги и лицата над 67 години, како и децата и младите до 18 години.

 

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО СВЕТОТ

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 19.05.2020:

Број на потврдени случаи на глобално ниво4.789.205 (57.804 нови)

Број на смртни случаи на глобално ниво – 318.789 (2.621 нови)

 • Европски Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 1.9799 (19.207 нови)
  • Смртни случаи – 169.033 (1.035 нови)
 • Регион на СЗО Америка
  • Потврдени случаи – 2.105.670 (22.782 нови)
  • Смртни случаи – 125.843 (1.176 нови)
 • Источно-Медитерански Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 361.902 (5.153 нови)
  • Смртни случаи – 303 (154 нови)
 • Регион на СЗО Западен Пацифик
  • Потврдени случаи – 169.955 (777 нови)
  • Смртни случаи – 6.780 (15 нови)
 • Регион на СЗО Југоисточна Азија
  • Потврдени случаи – 156.211 (7.450 нови)
  • Смртни случаи – 4.971 (191 нов)
 • Африкански Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 65.956 (2.435 нови)
  • Смртни случаи – 846 (50 нови)

 

 

 

 

 

УПАТСТВА И ПРЕПОРАКИ ЗА ЈАВНОСТА

 • За повеќе информации од видот на најчесто поставувани прашања, вистини и митови во врска со корона вирусот можете да прочитате на

http://www.iph.mk/prasanja-i-odgovori-za-korona-virusot/

 • Општите препораки од СЗО за превенција на болеста можете да ги најдете на следната страна

http://www.iph.mk/preporaki-od-szo/

 • За препораките за патници кои доаѓаат/ се враќаат од ризични земји во Македонија

http://www.iph.mk/korona-preporaki/

http://www.iph.mk/preporaki-za-patnici-koi-doagaat-od-rizicni-regioni-so-covid19/

 • Препораки како да се заштитите себе си

http://www.iph.mk/covid-19-kako-da-se-zastitite-sebesi/

 • Доколку некој близок има симптоми слични на тие со болеста, можете да го прочитате СЗО упатството за домашно лекување на сомнителните случаи на

http://www.iph.mk/upatstvo-za-ncov/

 • За упатства за здравствените работници

http://www.iph.mk/posteri-corona-zr-lzo-i-mienje-race/

http://www.iph.mk/kontrola-na-infekcija-covid19-lzo/

 • Веб страна на Министерство за здравство поврзано со COVID-19

http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/

 • Веб страна Владата на РСМ поврзано со COVID-19

https://vlada.mk/covid19

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТА

Лицата кои имаат симптоми на грип или симптоми слични на грип (покачена температура над 38°С, треска, отежнато дишење, болки во градите, сува кашлица и др.), од страна на избраниот лекар прво да се прашаат за можен контакт со потврден случај. Избраниот лекар закажува термини за тестирање.

 

Само доколку лицето со симптоми патувало во земја со висок ризик или среден ризик или имал контакт со потврден случај да се упатува да се јават на бесплатниот телефонски број за прашања поврзани со коронавирусот.

 

0800 002 03

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 21.05.2020

 

Сектор за превенција и контрола на заразни болести

Институт за јавно здравје