СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 19.05.2020

Тестирани се вкупно 512 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2.

Од вкупниот број на тестирани, 223 припаѓаат на таргетираниот скрининг во градинките од Скопје и Велес без регистриран позитивен случај.

Регистрирани се 19 нови позитивни лица (Табела 1).

 

Табела 1.  Дневна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 19.05.2020

ЦЈЗ/ПЕ Број на заболени Починати
Скопје 11 2
Куманово 2 0
Тетово 1 1
Велес 1 0
Прилеп 1 1
Струмица 1 0
Гостивар 1 0
Виница 1 0
Вкупно 19 4

 

Регистрирани се случаи во сите возрасни групи, а во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 6 од женски и  13 од машки пол.

Регистрирани се шест хоспитализирани лица. Кај шест лица е регистрирано присуство на коморбидитети.

Вкупно 5 лица имале контакт со веќе потврден случај на COVID-19 во државата, а не се регистрирани лица кои имале историја на неодамнешно патување (во последни 14 дена).

По добиени два негативни теста за присуство на SARS-CoV-2, како оздравени се водат 16 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување.

Пријавени се 4 смртни случаи со место на живеење од Скопје, Прилеп и Тетово. Случаите се на возраст од 42-71 години, со присутни симптоми, а биле хоспитализирани во ГОБ 8-ми Септември и КИБФС. Кај три од починатите се регистрирани коморбидитети. Починатите се без историја на патување и контакт со потврден случај во државата.

КУМУЛАТИВНА СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Заклучно со 19.05.2020, пријавени се вкупно 1.858 случаи на COVID-19 (I=89,8/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 31 град/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел од нив се регистрирани во Скопје, Куманово, Прилеп, Тетово и Велес, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Дебар, Куманово, Прилеп и Велес. Од градовите каде што е регистриран поголем број на случаи највисок леталитет се регистрира во Струга и Гостивар (Табела 2).

Табела 2. Кумулативна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 2020

Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ Вкупно Инциденца /100 000 Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет
Вкупно 1.858 89,8 110 5,3 5,9%
Скопје 647 104,8 24 3,9 3,7%
Куманово 418 292,9 21 14,7 5,0%
Прилеп 203 213,0 13 13,6 6,4%
Тетово 151 75,6 14 7,0 9,3%
Велес 126 190,2 8 12,1 6,3%
Струга 71 104,6 15 22,1 21,1%
Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8%
Штип 38 72,1 2 3,8 5,3%
Кочани 31 64,6 2 4,2 6,5%
Битола 27 26,5 2 2,0 7,4%
Охрид 21 37,4 0 0,0 0,0%
Гостивар 21 17,5 2 1,7 9,5%
Неготино* 9 38,3 0 0,0 0,0%
Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0%
Кавадарци 5 11,6 1 2,3 20,0%
Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0%
Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0%
Струмица 3 3,2 0 0,0 0,0%
Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3%
Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0%
Виница 3 15,4 0 0,0 0,0%
Пробиштип 2 13,1 0 0,0 0,0%
Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0%
Кратово 2 20,9 0 0,0 0,0%
Кичево 2 3,5 0 0,0 0,0%
Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0%
Берово 1 7,7 0 0,0 0,0%
Валандово 1 8,4 0 0,0 0,0%
Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0%
Свети Николе 1 4,9 0 0,0 0,0%

*седум лица се жители на Демир Капија

Највисока кумулативна инциденца на 100.000 жители се регистрира во Куманово со 292,9 заболени на 100.000 жители, Прилеп (213,0/100.000), Велес (190,2/100.000), Дебар (183,8/100.000), Скопје (104,8/100.000) и Струга (104,6/100.000), додека инциденца со над 50 заболени на 100.000 жители е регистрирана во Тетово, Штип, Кочани, и Пехчево (Табела 2, Картограм 1).

Картограм 1. Инциденца на 100.000 жители, COVID-19, Р.С. Македонија

20.5.1

Во однос на дистрибуцијата по пол, регистрирани се 898 машки и 960 женски лица. Специфичниот морбидитет кај машките е 86,6/100.000, додека кај женските 93,0/100.000.

Возраста на заболените се движи од 0 до 94 години (медијана – 46 години). Најголем број на заболени се на возраст над 60 години – 401 (21,6%) со инциденца од 104,6/100.000, а највисока специфична инциденца од 138,1/100.000 се регистрира на возрасната група од 50-59 години (384 заболени). Најниска инциденца од 28,4 и 33,6 на 100.000 жители се регистрира кај деца на возраст од 0-9 и 10-19 години, каде се пријавени 65 и 84 случаи соодветно (Графикон 1).

Графикон 1. Дистрибуција на заболените од COVID-19 според возрасна група, (n=1.858)

20.5.2

Во однос на датумот на пријавување, првиот случај е регистриран во 9-та недела, а од 11-тата недела во 2020 континуирано се регистрираат нови потврдени случаи. Највисок број на пријавени случаи на дневно ниво (n=107) е регистриран на 15.04.2020 (Графикон 2).

Графикон 2.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според ден на лабораториска дијагностика и начин на стекнување на болеста, 2020 година (n=1.858)

20.5.3

Од пријавените случаи, 25,7% (n=477) се/биле хоспитализирани во текот на болеста, а останатите биле/се на домашно лекување, асимптоматски или со полесна клиничка слика.

Во однос на симптомите кои се пријавени кај заболените лица, најчесто се регистрирани температура (66,6%), кашлица (53,7%), малаксаност (37,3%), треска (20,0%), главоболка (14,8%), болка во грло (14,5%) и отежнато дишење (14,3%).

Кај 600 или 32,3% од дијагностицираните лица не се регистрирани симптоми на заболувањето. Од нив, 446 или 74,3% имале контакт со веќе потврден случај во државата.

Во однос на коморбидитети, кај 566 (30,5%) лица се присутни хронична/и здравствени состојби, од кои 389 лица имаат кардиоваскуларна болест, 125 дијабет, 96 се со хронична белодробна болест, 23 со хронична бубрежна болест и 82 со други хронични болести. Од хоспитализираните случаи, кај 252 (52,8%) се присутни коморбидитети.

Регистрирани се 253 (13,6%) случаи на заболување меѓу здравствени работници.

Регистрирани се 110 смртни случаи (Лт = 5,9%).  Од регистрираните смртни случаи, најголем дел се на возраст над 60 години (n=72) каде е регистриран и највисок специфичен морталитет – 18,8/100.000 жители. Регистрирани се 75 смртни случаи кај лица од машки и 35 кај лица од женски пол. Од починатите, кај 82 (74,5%) се регистрирани коморбидитети, најчесто кардиоваскуларна болест (n=58), дијабет (n=22) и белодробна болест (n=20). Девет (8,2%) од пријавените случаи починале во вонболнички услови, а останатите 101 (91,8%) починале за време на хоспитализација.

Од вкупниот број на случаи, 96 (5,2%) се импортирани, од нив едно лице е детектирано на точка на влез (Меѓународен аеродром Скопје), а последниот импортиран случај е регистриран на 22.04.2020 (Графикон 2). Вкупно 1.112 лица (59,8%) имале контакт со веќе потврден случај на COVID-19 во државата.

Од 15.02.2020 до 19.05.2020 тестирани се вкупно 22.767 материјали (детектирани 1.858 позитивни лица) во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2 (Табела 3). Со ова во Р. С. Македонија се направени 11.003 тестови на 1.000.000 жители.

Табела 3. Вкупен број на тестови направени за COVID-19 во Р.С. Македонија (n=22.767)

Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
ВКУПНО 22.767 1.858 1.131 1 21.636 1.857
ИЈЗ – Вирусологија 14.840 1.479 598 1 14.242 1.478
Ветеринарен Факултет 599 50 0 0 599 50
Авицена 542 34 0 0 542 34
Биотек 1.316 52 0 0 1.316 52
Жан Митрев Клиника 3.896 173 0 0 3.896 173
Систина 703 30 0 0 703 30
МАНУ 871 40 533 0 338 40

Според исходот од заболувањето, 381 лице (20,5%) се активни случаи, 1.367 случаи (73,6%) се водат како оздравени (234 од нив се здравствени работници), испишани од болница или се со два негативни теста по домашното лекување (Табела 4, Графикон 3). Од случаите кои се водат како оздравени, 258 (18,9%) биле хоспитализирани додека останатите 1.109 (81,1%) биле на домашно лекување.

Табела 4. Исход на заболување по градови, Р.С. Македонија (n=1.858)

Дистрибуција по град Болест во тек Оздравен Смртен исход Вкупно
Скопје 145 478 24 647
Куманово 22 375 21 418
Прилеп 59 131 13 203
Тетово 63 74 14 151
Велес 53 65 8 126
Струга 5 51 15 71
Дебар 47 4 51
Штип 4 32 2 38
Кочани 3 26 2 31
Битола 8 17 2 27
Гостивар 4 15 2 21
Охрид 6 15 21
Демир Капија 2 5 7
Крива Паланка 1 5 6
Кавадарци 4 1 5
Гевгелија 4 4
Радовиш 4 4
Виница 1 2 3
Крушево 2 1 3
Пехчево 1 2 3
Струмица 1 2 3
Пробиштип 2 2
Македонски Брод 2 2
Кратово 1 1 2
Неготино 2 2
Кичево 2 2
Берово 1 1
Демир Хисар 1 1
Свети Николе 1 1
Делчево 1 1
Валандово 1 1
ВКУПНО 381 1.367 110 1.858

Графикон 3.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според исход и вкупен број, 2020 година (n=1.858)

20.5.5

ПРОЦЕНА НА РИЗИК ЗА ПОНАТАМОШНО ШИРЕЊЕ НА COVID-19

Проценката на СЗО на глобално ниво и на ниво на Европски Регион за понатамошно ширење на COVID-19 кажува дека ризикот е висок.

На територијата на цела држава е прогласена вонредна состојба.

На 12.05.2020 Владата на Република Северна Македонија го усвои Планот за намалување на рестриктивните мерки за спречување на ширење на коронавирусот кој ќе се реализира во три фази (https://vlada.mk/node/21367).

На 53-тата седница на владата одржана на 15.05.2020 е донесено дополнување на одлуката за ограничување на движењето во вонредна состојба со која забраната за движење од 19:00 до 05:00 часот сега важи за сите граѓани, вклучувајќи ги и лицата над 67 години, како и децата и младите до 18 години.

 

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО СВЕТОТ

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 19.05.2020:

Број на потврдени случаи на глобално ниво4.731.458 (112.637 нови)

Број на смртни случаи на глобално ниво – 316.169 (4.322 нови)

 • Европски Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 1.909.592 (19.125 нови)
  • Смртни случаи – 167.998 (825 нови)
 • Регион на СЗО Америка
  • Потврдени случаи – 2.082.945 (134 нови)
  • Смртни случаи – 124.668 (059 нови)
 • Источно-Медитерански Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 356.749 (18.189 нови)
  • Смртни случаи – 149 (170 нови)
 • Регион на СЗО Западен Пацифик
  • Потврдени случаи – 169.178 (663 нови)
  • Смртни случаи – 6.765 (22 нови)
 • Регион на СЗО Југоисточна Азија
  • Потврдени случаи – 148.761 (7.168 нови)
  • Смртни случаи – 4.780 (198 нови)
 • Африкански Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 63.521 (2.358 нови)
  • Смртни случаи – 796 (48 нови)

 

 

 

 

 

УПАТСТВА И ПРЕПОРАКИ ЗА ЈАВНОСТА

 • За повеќе информации од видот на најчесто поставувани прашања, вистини и митови во врска со корона вирусот можете да прочитате на

http://www.iph.mk/prasanja-i-odgovori-za-korona-virusot/

 • Општите препораки од СЗО за превенција на болеста можете да ги најдете на следната страна

http://www.iph.mk/preporaki-od-szo/

 • За препораките за патници кои доаѓаат/ се враќаат од ризични земји во Македонија

http://www.iph.mk/korona-preporaki/

http://www.iph.mk/preporaki-za-patnici-koi-doagaat-od-rizicni-regioni-so-covid19/

 • Препораки како да се заштитите себе си

http://www.iph.mk/covid-19-kako-da-se-zastitite-sebesi/

 • Доколку некој близок има симптоми слични на тие со болеста, можете да го прочитате СЗО упатството за домашно лекување на сомнителните случаи на

http://www.iph.mk/upatstvo-za-ncov/

 • За упатства за здравствените работници

http://www.iph.mk/posteri-corona-zr-lzo-i-mienje-race/

http://www.iph.mk/kontrola-na-infekcija-covid19-lzo/

 • Веб страна на Министерство за здравство поврзано со COVID-19

http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/

 • Веб страна Владата на РСМ поврзано со COVID-19

https://vlada.mk/covid19

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТА

Лицата кои имаат симптоми на грип или симптоми слични на грип (покачена температура над 38°С, треска, отежнато дишење, болки во градите, сува кашлица и др.), од страна на избраниот лекар прво да се прашаат за можен контакт со потврден случај. Избраниот лекар закажува термини за тестирање.

 

Само доколку лицето со симптоми патувало во земја со висок ризик или среден ризик или имал контакт со потврден случај да се упатува да се јават на бесплатниот телефонски број за прашања поврзани со коронавирусот.

 

0800 002 03

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 20.05.2020

 

Сектор за превенција и контрола на заразни болести

Институт за јавно здравје