СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 06.06.2020

Тестирани се вкупно 854 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2. Регистрирани сe вкупно 111 нови позитивни случаи од 9 градови во државата (Табела 1). Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (57,7%).

Од вкупниот број на тестирани, 103 припаѓаат на таргетираниот скрининг во градинките (Штип, Кочани) – регистрирани се 9 позитивни случаи.

 

Табела 1.  Дневна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 06.06.2020

ЦЈЗ/ПЕ Број на заболени Починати
Скопје 64* 0
Штип 12 0
Куманово 10 0
Кочани 9 0
Тетово 8 0
Велес 3 0
Гостивар 3 0
Охрид 1 0
Крива Паланка 1 0
Прилеп 0 1
Струга 0 1
Вкупно 111 2

 

*3 лица од Скопје сѐ уште се истражуваат

Регистрирани се случаи во сите возрасни групи, а најзастапена е возрасната група лица над 60 години со 28 позитивни. Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 46 лица од женски и 65 од машки пол.

Од епидемиолошки обработените случаи (n=108), регистрирани се 18 хоспитализирани, а кај 30 лица е регистрирано присуство на коморбидитети. Од обработените нови случаи, 53 (49,1%) имаат контакт со потврден случај.

По добиени два негативни теста за присуство на SARS-CoV-2, како оздравени се водат 8 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување.

Регистрирани се два смртни случаи, од Прилеп и Струга. Случаите биле на возраст од 53-80 години. Имале симптоми и биле хоспитализирани во КИБФС каде и починале. Двата случаи имале коморбидитети, а еден имал контакт со потврден случај.

КУМУЛАТИВНА СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Заклучно со 06.06.2020, пријавени се вкупно 3.025 случаи на COVID-19 (I=145,6/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 31 град/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел од нив се регистрирани во Скопје, Куманово, Тетово, Прилеп, Велес и Штип, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Куманово, Прилеп Велес и Дебар. Од градовите каде што е регистриран поголем број на случаи највисок леталитет се регистрира во Струга и Тетово (Табела 2).

Табела 2. Кумулативна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 2020

Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ Вкупно Инциденца /100 000 Умрени (вкупно) Морталитет/100 000 Леталитет
Вкупно 3.025 145,6 153 7,4 5,1%
Скопје 1265 204,8 38 6,2 3%
Куманово 555 389,0 25 17,5 5%
Тетово 281 140,7 25 12,5 9%
Прилеп 218 228,7 17 17,8 8%
Штип 174 330,3 2 3,8 1%
Велес 144 217,3 10 15,1 7%
Струга 98 144,4 21 31,0 21%
Дебар 52 187,4 4 14,4 8%
Кочани 51 106,3 2 4,2 4%
Гостивар 50 41,7 3 2,5 6%
Охрид 31 55,2 0 0,0 0%
Битола 30 29,4 2 2,0 7%
Неготино* 16 68,2 0 0,0 0%
Крива Паланка 7 29,3 0 0,0 0%
Кавадарци 6 13,9 1 2,3 17%
Гевгелија 6 17,4 0 0,0 0%
Струмица 5 5,3 1 1,1 20%
Пробиштип 5 32,7 0 0,0 0%
Радовиш 4 12,3 0 0,0 0%
Крушево 3 31,5 1 10,5 33%
Пехчево 3 60,1 0 0,0 0%
Валандово 3 25,3 0 0,0 0%
Виница 3 15,4 0 0,0 0%
Кратово 3 31,4 0 0,0 0%
Свети Николе 3 14,6 0 0,0 0%
Кичево 3 5,2 0 0,0 0%
Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0%
Берово 2 15,4 0 0,0 0%
Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0%
Делчево 1 4,2 1 4,2 100%

*осум лица се жители на Демир Капија

Највисока кумулативна инциденца на 100.000 жители се регистрира во Куманово со 389,0 заболени на 100.000 жители, Штип (330,3/100.000), Прилеп (228,7/100.000), Велес (217,3/100.000), Скопје (204,8/100.000), Дебар (187,4/100.000), Струга (144,4/100.000), Тетово (140,7/100.000) и Кочани (106,3/100.000) додека инциденца со над 50 заболени на 100.000 жители е регистрирана во Неготино, Пехчево и Охрид (Табела 2).

Во однос на дистрибуцијата по пол, регистрирани се 1.475 машки и 1.550 женски лица. Специфичниот морбидитет кај машките е 142,3/100.000, додека кај женските 150,1/100.000.

Возраста на заболените се движи од 0 до 94 години (медијана – 44,0 години). Најголем број на заболени се на возраст над 60 години – 620 (20,5%) со инциденца од 161,8/100.000, а највисока специфична инциденца од 210,8/100.000 се регистрира на возрасната група од 50-59 години (586 заболени). Најниска инциденца од 70,3 и 65,5 на 100.000 жители се регистрира кај деца на возраст од 0-9 и 10-19 години, каде се пријавени 161 односно 164 случаи (Графикон 1).

Графикон 1. Дистрибуција на заболените од COVID-19 според возрасна група, (n=3.024)

7.6.1

Во однос на датумот на пријавување, првиот случај е регистриран на 26.02.2020. Највисок број на пријавени случаи на дневно ниво (n=180) е регистриран на 04.06.2020 (Графикон 2).

Графикон 2.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според ден на лабораториска дијагностика и начин на стекнување на болеста, 2020 година (n=3.025)

7.6.2

Од 11-тата недела во 2020 континуирано се регистрираат нови потврдени случаи. Пикот е достигнат во 16-тата недела (n=370) (Графикон 3).

Графикон 3.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според недела на лабораториска дијагностика, 22/2020 година (n=2.315)

7.6.3

Регистрирани се 153 смртни случаи (Лт = 5,1%).  Во однос на дата на смрт најголем број на смртни случаи се регистрирани на 13.04.2020 година (n=9), а според недела на пријавување во тек на 22-рата недела (n=23) (Графикон 4). Од регистрираните смртни случаи, најголем дел се на возраст над 60 години (n=99) каде е регистриран и највисок специфичен морталитет – 25,0/100.000 жители. Регистрирани се 103 смртни случаи кај лица од машки и 50 кај лица од женски пол. Од починатите, кај 117 (76,5%) се регистрирани коморбидитети, најчесто кардиоваскуларна болест (n=83), дијабет (n=31) и белодробна болест (n=30). Регистриран е по еден смртен случај кај здравствен работник и бремена жена. Девет (5,9%) од пријавените починале во вонболнички услови, а останатите 94,1% починале за време на хоспитализација.

Графикон 4.  Дистрибуција на смртни случаи од COVID-19 во С. Македонија според дата на смрт, 2020 година (n=153)

7.6.4

Од епидемиолошки обработените случаи (n=3.020), 101 се импортирани, од нив едно лице е детектирано на точка на влез (Меѓународен аеродром Скопје), а последниот импортиран случај е регистриран на 06.06.2020. Вкупно 1.770 лица имале контакт со веќе потврден случај на COVID-19 во државата.

Од 15.02.2020 до 06.06.2020 тестирани се вкупно 36.325 материјали (детектирани 3.025 позитивно лице) во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2. Со ова во Р. С. Македонија се направени 17.555 тестови на 1.000.000 жители.

Според исходот од заболувањето, 1.225 лица (40,5%) се активни случаи, 1.647 случаи (54,4%) се водат како оздравени, испишани од болница или се со два негативни теста по домашното лекување (Табела 3, Графикон 5).

Регистрирани се вкупно 322 заболени здравствени работници во текот на епидемијата, од кои 248 се оздравени.

Табела 3. Исход на заболување по градови, Р.С. Македонија (n=3.025)

Дистрибуција по град Болест во тек Оздравен Смртен исход Вкупно
Скопје 658 569 38 1265
Куманово 139 391 25 555
Тетово 119 137 25 281
Прилеп 27 174 17 218
Штип 136 36 2 174
Велес 30 104 10 144
Струга 25 52 21 98
Дебар 1 47 4 52
Кочани 20 29 2 51
Гостивар 29 18 3 50
Охрид 14 17 31
Битола 3 25 2 30
Демир Капија 2 7 9
Крива Паланка 1 6 7
Неготино 5 2 7
Гевгелија 2 4 6
Кавадарци 1 4 1 6
Пробиштип 3 2 5
Струмица 2 2 1 5
Радовиш 4 4
Виница 1 2 3
Пехчево 3 3
Свети Николе 2 1 3
Кратово 1 2 3
Крушево 2 1 3
Кичево 1 2 3
Валандово 2 1 3
Македонски Брод 2 2
Берово 1 1 2
Делчево 1 1
Демир Хисар 1 1
ВКУПНО 1.225 1.647 153 3.025

 

Графикон 5.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според исход и вкупен број, 2020 година (n=3.025)

7.6.5

На Табела 5 е даден моментален приказ на активните случаи по општини во Скопје и Тетово како најзафатени региони во овој момент, односно региони во кои се регистрира широко-распространета трансмисија во заедницата, согласно епидемиолошки обработените податоци.

 

 

 

 

 

Табела 5. Активни случаи од COVID-19 по општини, Скопје и Тетово (n=777)

Град/ општина Активни случаи
Скопје 658
Чаир 169
Центар 64
Бутел 63
Гази Баба 61
Аеродром 57
Сарај 56
Карпош 45
Кисела Вода 35
Арачиново 23
Студеничани 19
Илинден 18
Ѓорче Петров 18
Шуто Оризари 17
Петровец 6
Чучер Сандево 3
Сопиште 2
странец 2
Тетово 119
Тетово 84
Теарце 18
Брвеница 6
Боговиње 6
Јегуновце 4
Желино 1

 

ПРОЦЕНА НА РИЗИК ЗА ПОНАТАМОШНО ШИРЕЊЕ НА COVID-19

Проценката на СЗО на глобално ниво и на ниво на Европски Регион за понатамошно ширење на COVID-19 кажува дека ризикот е висок.

На територијата на цела држава е прогласена вонредна состојба.

Според категоризацијата на ризикот од СЗО, се проценува дека:

 • Скопје е во фаза 4 (широко-распространета трансмисија во заедницата).
 • Тетово е во фаза 4 (широко-распространета трансмисија во заедницата).
 • Штип е во фаза 3 (локализирана трансмисија).
 • Останатиот дел од Република Северна Македонија е во фаза 2 (спорадични случаи).

 

 

УПАТСТВА И ПРЕПОРАКИ ЗА ЈАВНОСТА

 • За повеќе информации од видот на најчесто поставувани прашања, вистини и митови во врска со корона вирусот можете да прочитате на

http://www.iph.mk/prasanja-i-odgovori-za-korona-virusot/

 • Општите препораки од СЗО за превенција на болеста можете да ги најдете на следната страна

http://www.iph.mk/preporaki-od-szo/

 • За препораките за патници кои доаѓаат/ се враќаат од ризични земји во Македонија

http://www.iph.mk/korona-preporaki/

http://www.iph.mk/preporaki-za-patnici-koi-doagaat-od-rizicni-regioni-so-covid19/

 • Препораки како да се заштитите себе си

http://www.iph.mk/covid-19-kako-da-se-zastitite-sebesi/

 • Доколку некој близок има симптоми слични на тие со болеста, можете да го прочитате СЗО упатството за домашно лекување на сомнителните случаи на

http://www.iph.mk/upatstvo-za-ncov/

 • За упатства за здравствените работници

http://www.iph.mk/posteri-corona-zr-lzo-i-mienje-race/

http://www.iph.mk/kontrola-na-infekcija-covid19-lzo/

 • Веб страна на Министерство за здравство поврзано со COVID-19

http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/

 • Веб страна Владата на РСМ поврзано со COVID-19

https://vlada.mk/covid19

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТА

Лицата кои имаат симптоми на грип или симптоми слични на грип (покачена температура над 38°С, треска, отежнато дишење, болки во градите, сува кашлица и др.), од страна на избраниот лекар прво да се прашаат за можен контакт со потврден случај. Избраниот лекар закажува термини за тестирање.

 

Само доколку лицето со симптоми патувало во странство или имал контакт со потврден случај да се упатува да се јават на бесплатниот телефонски број за прашања поврзани со коронавирусот.

 

0800 002 03

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 07.06.2020

 

Сектор за превенција и контрола на заразни болести

Институт за јавно здравје