СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 02.06.2020

Тестирани се вкупно 974 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2. Регистрирани сe вкупно 100 нови позитивни случаи од 12 градови во државата (Табела 1). Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (56.0%).

Од вкупниот број на тестирани, 132 припаѓаат на таргетираниот скрининг во градинките (Штип, Прилеп, Битола и Скопје) со 2 регистрирани позитивни случаи, вработени во градинки во Пробиштип.

 

Табела 1.  Дневна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 02.06.2020

ЦЈЗ/ПЕ Број на заболени Починати
Скопје 56 1
Куманово 12 1
Штип 7 0
Струга 6 0
Тетово 5 1
Велес 3 0
Гостивар 3 0
Кочани 3 0
Пробиштип 2 0
Прилеп 1 1
Охрид 1 0
Кавадарци 1 0
Вкупно 100 4

 

Регистрирани се случаи во сите возрасни групи, а најзастапена е возрасната група од 50-59 години со 23 позитивни. Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 53 лица од женски и 47 од машки пол.

Регистрирани се 10 хоспитализирани, а кај 26 лица е регистрирано присуство на коморбидитети. Од вкупниот број на нови случаи, 50 имаат контакт со потврден случај.

По добиени два негативни теста за присуство на SARS-CoV-2, како оздравени се водат 10 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување.

Регистрирани се четири смртни случаи, со место на живеење од Скопје, Куманово, Тетово и Прилеп. Случаите биле на возраст од 58-85 години. Сите случаи имале симптоми и биле хоспитализирани во КИБФС и ГОБ 8-ми септември каде и починале. Само еден од случаите немал коморбидитети а 2 имале контакт со потврдени случаи. Сите починати се без историја на патување во странство.

КУМУЛАТИВНА СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Заклучно со 02.06.2020, пријавени се вкупно 2.491 случај на COVID-19 (I=119,9/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 31 град/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел од нив се регистрирани во Скопје, Куманово, Тетово, Прилеп, Велес и Штип, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Куманово, Прилеп Велес и Дебар. Од градовите каде што е регистриран поголем број на случаи највисок леталитет се регистрира во Струга (Табела 2).

Табела 2. Кумулативна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 2020

Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ Вкупно Инциденца /100 000 Умрени (вкупно) Морталитет/100 000 Леталитет
Вкупно 2.491 119,9 145 7,0 5,8%
Скопје 983 159,2 37 6,0 3,8%
Куманово 481 337,1 24 16,8 5,0%
Тетово 236 118,1 23 11,5 9,7%
Прилеп 213 223,5 15 15,7 7,0%
Велес 135 203,8 10 15,1 7,4%
Штип 111 210,7 2 3,8 1,8%
Струга 90 132,6 20 29,5 22,2%
Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8%
Кочани 41 85,5 2 4,2 4,9%
Гостивар 32 26,7 3 2,5 9,4%
Битола 28 27,5 2 2,0 7,1%
Охрид 24 42,8 0 0,0 0,0%
Неготино* 12 51,1 0 0,0 0,0%
Кавадарци 6 13,9 1 2,3 16,7%
Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0%
Пробиштип 5 32,7 0 0,0 0,0%
Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0%
Струмица 4 4,2 0 0,0 0,0%
Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0%
Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3%
Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0%
Виница 3 15,4 0 0,0 0,0%
Кратово 3 31,4 0 0,0 0,0%
Кичево 3 5,2 0 0,0 0,0%
Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0%
Берово 2 15,4 0 0,0 0,0%
Валандово 2 16,9 0 0,0 0,0%
Свети Николе 2 9,8 0 0,0 0,0%
Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0%
Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0%

*седум лица се жители на Демир Капија

Највисока кумулативна инциденца на 100.000 жители се регистрира во Куманово со 337,1 заболени на 100.000 жители, Прилеп (223,5/100.000), Штип (210,7/100.000), Велес (203,8/100.000), Дебар (183,8/100.000), Скопје (159,2/100.000), Струга (132,6/100.000) и Тетово (118,1/100.000), додека инциденца со над 50 заболени на 100.000 жители е регистрирана во Кочани, Пехчево и Неготино (Табела 2, Картограм 1).

Картограм 1. Инциденца на 100.000 жители, COVID-19, Р.С. Македонија

3.6.1

Во однос на дистрибуцијата по пол, регистрирани се 1.208 машки и 1.283 женски лица. Специфичниот морбидитет кај машките е 116,5/100.000, додека кај женските 124,2/100.000.

Возраста на заболените се движи од 0 до 94 години (медијана – 45,0 години). Најголем број на заболени се на возраст над 60 години – 521 (20,9%) со инциденца од 135,9/100.000, а највисока специфична инциденца од 180,9/100.000 се регистрира на возрасната група од 50-59 години (503 заболени). Најниска инциденца од 49,8 и 49,2 на 100.000 жители се регистрира кај деца на возраст од 0-9 и 10-19 години, каде се пријавени 114 и 123 случаи соодветно (Графикон 1).

Графикон 1. Дистрибуција на заболените од COVID-19 според возрасна група, (n=2.491)

3.6.2

Во однос на датумот на пријавување, првиот случај е регистриран на 26.02.2020. Највисок број на пријавени случаи на дневно ниво (n=107) е регистриран на 15.04.2020 (Графикон 2).

Графикон 2.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според ден на лабораториска дијагностика и начин на стекнување на болеста, 2020 година (n=2.491)

 

3.6.3

Од 11-тата недела во 2020 континуирано се регистрираат нови потврдени случаи. Пикот е достигнат во 16-тата недела (n=370) (Графикон 3).

Графикон 3.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според недела на лабораториска дијагностика, 22/2020 година (n=2.315)

3.6.4

Од пријавените случаи, 24,0% (n=597) се/биле хоспитализирани во текот на болеста, а останатите биле/се на домашно лекување, асимптоматски или со полесна клиничка слика.

Според извештаите од болниците кои пристигнаа до ИЈЗ (КИБФС, ГОБ 8-ми Септември, Клиничка болница Битола, Општи болници Прилеп, Куманово и Гостивар), моментално се хоспитализирани 101 лице, а од нив 32 се на кислородна поддршка, 6 на механичка вентилација и еден на неинвазивна механичка вентилација.

Во однос на симптомите кои се пријавени кај заболените лица, најчесто се регистрирани температура (64,3%), кашлица (52,1%), малаксаност (39,5%), треска (18,7%), главоболка (15,4%), отежнато дишење (14,2%) и болка во грло (14,0%).

Кај 830 или 33,3% од дијагностицираните лица не се регистрирани симптоми на заболувањето. Од нив, 618 или 74,5% имале контакт со веќе потврден случај во државата.

Пријавени се 25 (1,0%) случаи кај бремени жени, од кои 8 биле хоспитализирани во текот на болеста. Тринаесет од регистрираните се асимптоматски случаи.

Во однос на коморбидитети, кај 759 (30,5%) лица се присутни хронична/и здравствени состојби, од кои 515 лица имаат кардиоваскуларна болест, 183 дијабет, 130 се со хронична белодробна болест и 142 со други хронични болести. Од хоспитализираните случаи, кај 323 (54,1%) се присутни коморбидитети.

Регистрирани се 276 (11,1%) случаи на заболување меѓу здравствени работници.

Регистрирани се 145 смртни случаи (Лт = 5,8%).  Во однос на дата на смрт најголем број на смртни случаи се регистрирани на 13.04.2020 година (n=9), а според недела на пријавување во тек на 22-рата недела (n=23) (Графикон 4). Од регистрираните смртни случаи, најголем дел се на возраст над 60 години (n=93) каде е регистриран и највисок специфичен морталитет – 24,3/100.000 жители. Регистрирани се 99 смртни случаи кај лица од машки и 46 кај лица од женски пол. Од починатите, кај 110 (75,9%) се регистрирани коморбидитети, најчесто кардиоваскуларна болест (n=79), дијабет (n=30) и белодробна болест (n=29). Регистриран е по еден смртен случај кај здравствен работник и бремена жена. Девет (6,4%) од пријавените случаи починале во вонболнички услови, а останатите 136 (93,8%) починале за време на хоспитализација.

Графикон 4.  Дистрибуција на смртни случаи од COVID-19 во С. Македонија според дата на смрт, 2020 година (n=145)

3.6.5

Од вкупниот број на случаи, 100 (4,0%) се импортирани, од нив едно лице е детектирано на точка на влез (Меѓународен аеродром Скопје), а последниот импортиран случај е регистриран на 01.06.2020. Вкупно 1.461 лице (58,7%) имале контакт со веќе потврден случај на COVID-19 во државата.

Од 15.02.2020 до 02.06.2020 тестирани се вкупно 32.161 материјали (детектирани 2.491 позитивно лице) во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2 (Табела 3). Со ова во Р. С. Македонија се направени 15.543 тестови на 1.000.000 жители.

Табела 3. Вкупен број на тестови направени за COVID-19 во Р.С. Македонија (n=32.161)

Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
ВКУПНО 32.161 2.491 4.294 11 27.867 2.480
ИЈЗ – Вирусологија 19.677 1.897 2.637 9 17.040 1.888
ЦЈЗ Скопје 208 42 0 0 208 42
Авицена 943 74 0 0 943 74
Биотек 2.223 66 0 0 2.223 66
Жан Митрев Клиника 4.554 221 0 0 4.554 221
Систина 1.578 49 0 0 1.578 49
МАНУ 2.223 61 1.657 2 566 59
Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81

Според исходот од заболувањето, 741 лица (29,7%) се активни случаи, 1.605 случаи (64,5%) се водат како оздравени (245 од нив се здравствени работници и 12 се бремени жени), испишани од болница или се со два негативни теста по домашното лекување (Табела 4, Графикон 5). Од случаите кои се водат како оздравени, 354 (22,0%) биле хоспитализирани додека останатите 1.252 (78,0%) биле на домашно лекување.

Графикон 5.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според исход и вкупен број, 2020 година (n=2.491)

3.6.6

Табела 4. Исход на заболување по градови, Р.С. Македонија (n=2.491)

Дистрибуција по град Болест во тек Оздравен Смртен исход Вкупно
Скопје 392 554 37 983
Куманово 66 391 24 481
Тетово 82 131 23 236
Прилеп 30 168 15 213
Велес 30 95 10 135
Штип 76 33 2 111
Струга 18 52 20 90
Дебар 47 4 51
Кочани 10 29 2 41
Гостивар 11 18 3 32
Битола 3 23 2 28
Охрид 7 17 24
Демир Капија 7 7
Кавадарци 1 4 1 6
Крива Паланка 6 6
Неготино 3 2 5
Пробиштип 3 2 5
Гевгелија 4 4
Струмица 2 2 4
Радовиш 4 4
Виница 1 2 3
Кратово 1 2 3
Пехчево 3 3
Крушево 2 1 3
Кичево 1 2 3
Свети Николе 2 2
Берово 1 1 2
Македонски Брод 2 2
Валандово 1 1 2
Демир Хисар 1 1
Делчево 1 1
ВКУПНО 741 1.605 145 2.491

 

 

 

На Табела 5 е даден моментален приказ на активните случаи по општини во Скопје и Тетово како најзафатени региони во овој момент, односно региони во кои се регистрира широко-распространета трансмисија во заедницата.

Табела 5. Активни случаи од COVID-19 по општини, Скопје и Тетово (n=474)

Град/ општина Активни случаи
Скопје 392
Чаир 97
Сарај 47
Аеродром 47
Бутел 47
Гази Баба 38
Центар 24
Карпош 17
Кисела Вода 17
Студеничани 13
Ѓорче Петров 11
Илинден 10
Шуто Оризари 9
Арачиново 8
Петровец 5
Сопиште 2
Тетово 82
Тетово 58
Теарце 13
Боговиње 4
Брвеница 3
Јегуновце 2
Желино 2

 

ПРОЦЕНА НА РИЗИК ЗА ПОНАТАМОШНО ШИРЕЊЕ НА COVID-19

Проценката на СЗО на глобално ниво и на ниво на Европски Регион за понатамошно ширење на COVID-19 кажува дека ризикот е висок.

На територијата на цела држава е прогласена вонредна состојба.

Според категоризацијата на ризикот од СЗО, се проценува дека:

 • Скопје е во фаза 4 (широко-распространета трансмисија во заедницата).
 • Тетово е во фаза 4 (широко-распространета трансмисија во заедницата).
 • Штип е во фаза 3 (локализирана трансмисија).
 • Останатиот дел од Република Северна Македонија е во фаза 2 (спорадични случаи).

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО СВЕТОТ

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 02.06.2020:

Број на потврдени случаи на глобално ниво – 6.194.533 (113.198 нови)

Број на смртни случаи на глобално ниво – 376.320 (4.242 нови)

 • Регион на СЗО Америка
  • Потврдени случаи – 2.905.432 (64.718 нови)
  • Смртни случаи – 163.248 (1.820 нови)

 

 • Европски Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 2.175.941 (16.150 нови)
  • Смртни случаи – 182.416 (1.824 нови)

 

 • Источно-Медитерански Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 5148 (16.011 нови)
  • Смртни случаи – 12.899 (272 нови)

 

 • Регион на СЗО Југоисточна Азија
  • Потврдени случаи – 283.845 (11.133 нови)
  • Смртни случаи – 8.000 (257 нови)

 

 • Регион на СЗО Западен Пацифик
  • Потврдени случаи – 184.305 (107 нови)
  • Смртни случаи – 7.044 (7 нови)

 

 • Африкански Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 10121 (3.879 нови)
  • Смртни случаи – 700 (62 нови)

 

 

 

 

 

УПАТСТВА И ПРЕПОРАКИ ЗА ЈАВНОСТА

 • За повеќе информации од видот на најчесто поставувани прашања, вистини и митови во врска со корона вирусот можете да прочитате на

http://www.iph.mk/prasanja-i-odgovori-za-korona-virusot/

 • Општите препораки од СЗО за превенција на болеста можете да ги најдете на следната страна

http://www.iph.mk/preporaki-od-szo/

 • За препораките за патници кои доаѓаат/ се враќаат од ризични земји во Македонија

http://www.iph.mk/korona-preporaki/

http://www.iph.mk/preporaki-za-patnici-koi-doagaat-od-rizicni-regioni-so-covid19/

 • Препораки како да се заштитите себе си

http://www.iph.mk/covid-19-kako-da-se-zastitite-sebesi/

 • Доколку некој близок има симптоми слични на тие со болеста, можете да го прочитате СЗО упатството за домашно лекување на сомнителните случаи на

http://www.iph.mk/upatstvo-za-ncov/

 • За упатства за здравствените работници

http://www.iph.mk/posteri-corona-zr-lzo-i-mienje-race/

http://www.iph.mk/kontrola-na-infekcija-covid19-lzo/

 • Веб страна на Министерство за здравство поврзано со COVID-19

http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/

 • Веб страна Владата на РСМ поврзано со COVID-19

https://vlada.mk/covid19

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТА

Лицата кои имаат симптоми на грип или симптоми слични на грип (покачена температура над 38°С, треска, отежнато дишење, болки во градите, сува кашлица и др.), од страна на избраниот лекар прво да се прашаат за можен контакт со потврден случај. Избраниот лекар закажува термини за тестирање.

 

Само доколку лицето со симптоми патувало во странство или имал контакт со потврден случај да се упатува да се јават на бесплатниот телефонски број за прашања поврзани со коронавирусот.

 

0800 002 03

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 03.06.2020

 

Сектор за превенција и контрола на заразни болести

Институт за јавно здравје