Тема: Состојба со COVID-19

360 Stepeni, 20 МАРТ 2020, АЛСАТ ТВ
др. Владимир Микиќ, ИЈЗ