Во текот на 46-та недела од 2016 година (од 14.11.2016 – 20.11.2016), во Република Македонија пријавени се 122 новозаболени лица од грип/заболувања слични на грип, што е зголемување за 3,4% во споредба со минатата недела кога беа регистрирани 116 заболени лица. Бројот на пријавени лица оваа недела е помал за 9,1% во споредба со 46-тата недела од минатата сезона, кога беа регистрирани 132 случаи (Графикон 1).

Пријавениот број на случаи е помал од бројот 148 кој означува праг за влез во сезоната на грип за оваа недела, што значи дека активноста на вирусот на грип сéуште е под сезонското ниво (Графикон 1).

Графикон 1. Број на заболени од сезонски грип/заболувања слични на грип, по недела на пријавување во     сезоната 2016/2017, споредена со очекувана сезонска крива и сезона 2015/2016

Графикон 1

Како и претходната, во 46-та недела најголем број заболени (82 или 67%) се пријавени во најбројната возрасната група од 15-64 години, додека највисока инциденца од 10,8/100.000 жители е регистрирана кај децата на возраст од 5-14 години.

Најголем број заболени – 26, оваа недела се пријавени на подрачјето на ЦЈЗ Куманово, ПЕ Свети Николе со 17 заболени, каде е регистрирана најголема неделна инциденца – 82,9/100.000 жители.

Во 46-та недела, лабораториски тестиран во ИЈЗ е еден примерок кој е негативен за присуство на вирусот на грип. Во текот на оваа сезона, од досега пристигнатите 20 примероци, не е добиен позитивен резултат за вирус на грип.

Вкупниот број на пријавени случаи оваа сезона е 497, а кумулативната инциденца – 24,0/100.000 жители. Случаи на грип/заболувања слични на грип се пријавени од 20 извештајни единици, а во 10 од нив бројот на пријавени заболени лица е помал од 10. Најголем број се регистрирани на регионот на ЦЈЗ Тетово (160), ЦЈЗ Куманово (84) и ПЕ Свети Николе (42), додека во останатите региони се регистрираат спорадични случаи.

Во однос на возраста, најголем број на заболени во оваа сезона се пријавени во најголемата возрасна група од 15-64 години – 311 случаи (62,6%), а најголема кумулативна инциденца од 44,8/100.000 се регистрира кај децата на возраст од 0-4 години.

ЕПИДЕМИОЛОШКИ КОМЕНТАР: Релативно малиот број на регистрирани случаи на грип, кој е под неделната граница за сезонска активност, како и негативните резултати добиени од вирусолошкиот надзор одат во прилог на ниска (вон-сезонска) активност на вирусот на грип на територија на Р. Македонија.

ВАКЦИНАЦИЈА: Од 43 недела, 2016 започната е вакцинацијата со вакцина против сезонски грип.

Според пристигнатите извештаи од страна на ЦЈЗ/ПЕ, заклучно со 46-та недела, вакцинирани се вкупно 25.636 лица и потрошени се 96,1% од вкупно набавените вакцини за оваа сезона.

Најголем број од вакцинираните се на возраст над 64 години – 14.922 лица или 58,2%. На возраст од 30-64 години, вакцинирани се 9.535 лица или 37,2%, додека на возраст од 5-29 години се вакцинирани вкупно 640 лица или 2,5%. Од возрасната група деца под 5-годишна возраст, вакцинирани се 7 лица. Од категоријата на здравствени работници вакцинирани се 532 лица или 2,1%. Нема вакцинирани бремени жени. Од вкупниот број вакцинирани, 17.421 или 68,0% се со историја на некое хронично заболување.

Вакцинацијата против сезонски грип е завршена во 22 ЦЈЗ/ПЕ.

ПРЕПОРАКА: Вакцинацијата против сезонски грип е најдобрата заштита, затоа Институтот за јавно здравје дава посебна препорака до сите лица со хронични заболувања и лица со состојби на намален имунитет да се обратат до најблискиот Центар за јавно здравје или Подрачна единица за да добијат подетални информации и вакцина против сезонски грип.

 

 

ЕВРОПСКИ РЕГИОН

Согласно извештајот на Flu News Europe (за 45 недела/2016) за состојбата со грип во сезоната 2016/2017 во Европа, активноста на вирусот на грип останува на ниско ниво со локална или спорадична географска активност и со спорадична детекција на вируси на грип во регионот. Само 3% од тестираните примероци од сентинел надзорот се тестирани позитивни.

Регистрирана е зголемена активност на вирусот на грип во земјите на северна Европа.

Досега предоминира инфлуенца А типот, а повеќето од вирусите се субтипизирани како А (H3N2).

Ситуацијата е вообичаена за овој период од годината.

 

 

Сектор за контрола и превенција на заразни заболувања

Институт за јавно здравје