На 26 април 2018 година, националните дописници на ECDC од земјите за проширување на ЕУ се собраа во новите простории на ECDC за годишниот состанок каде што се разменуваат информации за постигнувањата и поставените цели за иднината. Клучните координатори од Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, како и Република Македонија и Турција разговараа за научените лекции, ДДВ и идните приоритети за поддршката на ECDC за земјите.

meeting ecdc

Соработката за размена на искуства, поддршка за јакнење на јавните здравствени микробиолошки системи и услуги, регионална соработка за пристап на „Здравство за сите„ за борба против антимикробната резистенција во Западен Балкан и понатамошна поддршка за спроведување на акциони планови по проценка беа договорени како клучни врвни приоритети за техничка соработка на ECDC со земјите за проширување на ЕУ.

На состанокот, исто така, се одбележа 10-годишнината од соработката на ECDC со Западен Балкан и Турција.