Прес конференција по повод Светскиот ден на срцето 2013 година

Тргни кон здраво срце!

Асс. д-р Шабан Мемети, Директор

Асс. д-р.  Игор Спроски, началник на Одделение за физиологија и мониторинг на исхрана

Проф. д-р Елена Ќосевска, Раководител на Сектор за промоција, анализа  и следење на незаразни болести