Гостување на Спец. д-р Гордана Кузмановска, епидемилог, Раководител на Сектор за заразни болести во Институтот за јавно здравје

Тема: Туларемија