Општа здравствена покриеност е цел број еден на СЗО. Клучот за постигнување на тоа е да се осигура дека секој може да добие грижа која им е потребна, кога им е потребна, токму во срцето на заедницата. Напредокот се врши во земјите во сите региони во светот. Но, милиони луѓе сè уште немаат пристап до здравствена заштита. Милиони други се принудени да избираат помеѓу здравствената заштита и другите дневни трошоци како што се храна, облека, па дури и дом. Затоа СЗО, на овој Светски ден на здравјето, на 7-ми април, се фокусира на универзалното здравствено покривање.

За кампањата

Она што сакаме да го постигнеме преку кампањата

Оваа кампања има за цел да им помогне на луѓето подобро да разберат што се подразбира под универзална здравствена покриеност – какви услуги и поддршка треба да бидат достапни и каде. Ние ќе обезбедиме визуелен материјал кој ќе им помогне на луѓето кои имаат пристап до квалитетна, прифатлива здравствена заштита за да разберат каков е животот за луѓето без таква здравствена заштита и да се залагаат за еднаков пристап до грижа насекаде.

Здравствените работници ќе имаат важна улога во кампањата, помагајќи им на донесувачите на одлуки за здравјето да препознаат што им е потребно на луѓето во однос на грижата, особено на нивото на примарна здравствена заштита.

Кампањата, исто така, претставува можност за министрите за здравство и за другите владини донесувачи на одлуки да се посветат на преземање активности за решавање на празнините во општата здравствена покриеност во нивните земји, како и да го истакнат напредокот што е веќе направен.

За Светскиот ден на здравјето, ќе ја објавиме годишната публикација за здравствени податоци на СЗО, Светскиот здравствен статистички извештај. Извештајот ќе вклучува информации за здравствените трендови во специфични области, како што се здравјето на новороденчињата и децата, незаразните болести, менталното здравје и еколошките ризици, како и податоци за општата здравствена покриеност и здравствени системи.

Универзална здравствена покриеност – поголема слика

Светскиот ден на здравјето 2019 година се паѓа на средина помеѓу Глобалната конференција за примарна здравствена заштита која се одржа во Астана, Казахстан во октомври 2018 година и состанокот на високо ниво за универзална здравствена покриеност кој ќе се одржи на Генералното собрание на Обединетите нации во септември 2019 година. Светскиот ден на здравјето е еден од многуте можности за да комуницираат за важноста од еднаквоста во здравствените услуги, не само за здравјето на поединците, туку и за здравјето на економиите и општеството во целина.

Постер: Светски ден на здравјето