18 Ноември, Европски ден за рационална употреба на антибиотици.

Користете антибитоци само кога се препорачани од вашиот лекар