Колку повеќе ќе ја почитуваме водата и колку повеќе ќе се грижиме за ресурсите на безбедна вода за пиење, таа толку повеќе ќе ни возврати!

Без вода нема одржлив развој!

Нејзиното Височество водата