ПМ 10 честичките продираат во сите органи и во секое ткиво на човекот

09.11.2015 , телевизија Алфа