Д-р Владимир Микиќ, Институт за јавно здравје на РМ

Извор: ТВ21

Тема: Сезонскиот грип се уште присутен, околу 3.000 пациенти побарале помош