Извор: Република, 12.10.2016,  д-р Силвана Ончева, Институт за јавно здравје