Отворено на Алфа: Загадување-Радикални или козметички мерки на локалната и централната власт

TV Alfa Emisii, 5 февруари, 2019

Тони Никушевски – Еко активист
Драги Змијанац – Меѓаши