ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, до 13.09.2019

Во периодот од 07-13.09.2019, пријавени се вкупно двa случаи со клиничка слика на мали сипаници. Случаите се од Скопје, од возрасната група над 30 години, едниот невакциниран, а другиот вакциниран со една доза. Случаите не се лабораториски тестирани. Заклучно со…

Прочитај Повеќе

Лабораторијата за вирусологија и молекуларна дијагностика  при Институтот за Јавно Здравје е прогласена за Национален Инфлуенца Центар од страна на Светска здравствена организација  

Во периодот од 27 – 29 Мај 2019 год.  експертски тим од Светска здравствена организација (СЗО) спроведе мисија за проценка на Лабораторијата за вирусологија и молекуларна дијагностика при   Институтот за Јавно Здравје (ИЈЗ) со цел да се проверат и верифицираат…

Прочитај Повеќе

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, до 06.09.2019

Во периодот од 31.08-06.09.2019, добиени се вкупно 4 пријави од кои немаме лабораториска потврда за конечна класификација на случаите како мали сипаници. Согласно резултатите добиени од вирусолошката лабораторија при ИЈЗ, заклучно со 06.09.2019 година, вкупниот број на регистрирани случаи на…

Прочитај Повеќе

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, до 30.08.2019

Во периодот од 24.08-30.08.2019, пријавени се вкупно 5 случаи на мали сипаници. Четири случаи се од Струмица, а еден е од Скопје. Сите се од возрасната група над 20 години. Еден од случаите е невакциниран, два се со непознат вакцинален…

Прочитај Повеќе

МИКРОПЛАСТИКА ВО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ

Како категорија, микропластиката опфаќа широк спектар на материјали составени од различни супстанции, со различни густини, хемиски композиции, форми и големини. Една од препораките е политика на подобро управување со пластиката, односно да се намали употребата на пластика каде што е…

Прочитај Повеќе