, në kuadër të Departamenti i ekzaminimit dhe i kontrollit të barnave

Informacion për veprimtarinë e cila realizohet në

 

Masa dhe aktivitete në kompetenca të

Informacion për kontakt