Kontakt

Informacion për kontakt

 • Drejtor: Prof. D-r Shaban Memeti – lokali 01 shmemeti@iph.mk
  Sekretari teknik - lokali 02
 • Llogaria e thesarit - I.Sh.P. IShPRMV – 100000000066005
  Banka Popullore e RMV-së
  Llogaria e shfrytëzuesit buxhetor: 6602500053-531-56
  Shifra e të ardhurave: 723819
  NVT:4030982108064

Forma e kontaktit

  Pajtohem që IShP t'i përpunojë të dhënat e mija personale*.