Parazitologjik

ANALIZA TË CILAT KRYHEN NË LABORATORIN E PARAZITOLOGJISË

Меtoda për diagnostikim parazitologjik të drejtpërdrejtë

a) Vërtetimi i parazitëve në mostrat klinike

 1. feces për cista dhe forma vegjetative të protozoave dhe vezë të helminthëve ( preparat nativ dhe metoda e koncentrimit)
 2. feces për coccidia (Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora) ngjyrosje diferenciale
 3. strisho me cellofan për Enterobius
 4. strisho me cellofan dhe preparat nativ për
 5. strisho gjenitale nga gratë, ejakulat, urinë, strisho uretrale nga meshkujt për Trichomonas vaginalis (preparat nativ, kultivim
 6. material bioptik dhe punktate nga organe për parazitë indorë (native, ngjyrosje diferenciale
 7. detektimi i parazitëve në lëngjet dhe ekskretet trupore(native, ngjyrosje diferenciale, testi miracidik)
 8. njollosje periferike e gjakut dhe pike e trashë e gjakut për protozoa Plasmodium në gjak dhe ind
 9. kultivim i protozoave (Trihomonas, Entamoeba histolytica, amebave të lira – Acanthamoeba, Naegleria)
 10. përcaktimi makroskopik dhe mikroskopik i helminthëve dhe pjesëve të tyre dhe përcaktimi makroskopik dhe mikroskopik i artropodeve.

b) Vërtetimi i antigjeneve të parazitëve

 1. Entamoeba histolytica në feces (IHA; IC)
 2. Cryptosporidium spp. në feces (IC)
 3. Giardia lamblia në feces (IC)
 4. Plasmodium falciparum (IC)
 5. Chlamydia trachomatis (DIF; IC)
 6. Plasmodium (EIA;IC; pLDH dhe antigjen pHRP)

c) Serologjia parazitologjike (vërtetimi i antitrupave në serimun e personit të sëmurë)

 1. Bruceloza (IHA; AG; ELISA IgG/IgM)
 2. Echinococcus (IHA; RVK; IC)
 3. Leishmania donovani (EIA; IIF IgG/IgM; IC)

Shkurtesa: ELISA – testi imunoenzimatik; IHA – hemaglutinimi indirekt; DIF – mikroskopia imunofluoreshente direkte; IIF – mikroskopia imunofluoreshente indirekte; AG – aglutinim; RVK – Reaksioni i lidhjes së komplementit; EIA – testi imunoenzimatik; IC – testi imunokromatografik.

d) Laboratori i parazitologjisë kryen ekzaminimin parazitologjik të ujit, me qëllim mbrojtjen e shëndetit të popullatës dhe mjedisit jetësor.

е) Laboratori i parazitologjisë kryen ekzaminime parazitologjike të personave që, sipas rregulloreve ligjore, i nënshtrohen mbikëqyrjes shëndetësore (personave që vijnë nga vende ku ka rrezik epidemiologjik për sëmundje të caktuara ngjitëse, si dhe kontrolle sanitare të personave të punësuar në prodhimin dhe tregtimin e produkteve shtazore dhe ujit të pijshëm), me qëllim parandalimin e sëmundjeve parazitare.

f) Në kuadër të detyrave programore, laboratori merr pjesë aktive në luftën kundër brucelozës, duke kryer analiza serologjike për brucelozën dhe konfirmimin e të gjitha rasteve pozitive.

 

                                                  Udhëheqëse e Laboratorit të parazitologjisë

                                                                         Snezhana Cvetkoviq

                                  Specialiste e mikrobiologjisë dhe parazitologjisë mjekësore

Informacion për kontakt

Telefoni: +389 70 285 481

Orari i punës: nga e hëna deri të premten nga ora 7:30 deri në orën 14:30

Dorëzimi i rezultateve: nga e hëna deri të premten nga ora 7:30 deri në orën 14:30 dhe sipas marrëveshjes