Virologjia

Laboratori i virologjisë

Analizat virologjike që kryhen në këtë laborator:

Numri rendor

Analiza

Mostra

Metoda

1

Adeno virus

gjak

RVK

2

CMV IgM/IgG

gjak 

ELFA

3

EBV IgM/IgG /NAg

gjak

ELISA

4

Entero virusi RNA      ( Rota, Noro, Astro, Ad)

feces

RТ- PCR

5

HAV IgM antitrupa

gjak 

ELFA

6

HAV Numri i përgjitshëm i antitrupave

gjak 

ELFA

7

HBs antigjene

gjak 

IEHT

8

HBs numri i përgjitshëm i antitrupave

gjak 

IEHT

9

HBc numri i përgjitshëm i antitrupave

gjak 

IEHT

10

HBc IgM antitrupa

gjak 

IEHT

11

HBe antigjene

gjak 

ELFA 

12

HBe numri i përgjitshëm i antitrupave

gjak 

ELFA 

13

HCV antitrupa

gjak

ELISA

14

HCV RNA – kuantitative

gjak 

real time PCR

15

HIV 1/2 antitrupa

gjak

ELISA

16

HIV integral (Ag +At)

gjak

ELISA

17

HIV duo (P24 Ag +At)

gjak 

ELFA 

18 

HIV RNA- kuantitative

gjak 

real time PCR

19

Human papiloma virus (HPV-16)

strisho nga cerviksi

PCR

20

Human papiloma virus (HPV-18)

strisho nga cerviksi

PCR

21

Human papiloma virus me rrezik të ulët (HPV-6,11,42,43,44)

strisho nga cerviksi

PCR

22

Human papiloma virus me rrezik të lartë  (HPV-31,33,35,45,51,56,58,59,66,67,70)

strisho nga cerviksi

PCR

23

Herpes simplex virus (HSV) IgM/IgG antitrupa

gjak

ELISA

24 

Herpes zoster virus – Varicela      ( VZV) IgM antitrupa

gjak

ELISA

25 

Herpes zoster virus – Varicela      ( VZV) IgG antitrupa

gjak

ELFA

26

Influenca A antitrupa

gjak

27

Influenca A virus  RNA

strisho nga fyti dhe hunda, strisho nazofaringeale, aspirat bronko-alveolar

Real time- PCR

28

Influenca B antitrupa

gjak

RVK

29

Influenca B virus RNA

Strisho nga fyti dhe hunda, strisho nazofaringeale, aspirat bronko-alveolar

real time PCR

30

Influenca A/ H5 virus RNA

Strisho nga fyti dhe hunda, strisho nazofaringeale, aspirat bronko-alveolar

real time PCR

31

Morbilli IgM antitrupa

gjak

ELISA

32

Morbilli  IgG antitrupa

gjak

ELFA

33

Mumps (parotitis) IgM antitrupa

gjak

ELISA

34

Mumps (parotitis) IgG antitrupa

gjak

ELFA

35

Respiratorni virusi NA(Influenca A/ B, Parainfluenca 1/2/3,  Corona, Adeno, Sincicial Respirator virus, Metapneumo virus, Rino virus)

Strisho nga fyti dhe hunda, strisho nazofaringeale, aspirat bronko-alveolar

RТ- PCR

36

Rubeolla IgM antitrupa

gjak

ELISA

37

Rubeolla  IgG antitrupa

gjak

IEHT

38

Viruse shkaktarë të meningjitit (HSV 1/2VZV, EBV, CMV, HHV6)

likuor

PCR

39

West –Nile virus IgM/IgG antitrupa

gjak

ELISA

40

Western blot HIV test

gjak

IHТ

41

Western blot HCV test

gjak

IHТ

 

Analiza imunoenzimatike për vërtetimin e antitrupave për këto mikroorganizma:

Numri rendor

Analiza

Mostra

Metoda

1

Helicobacter Pylori IgG

gjak

IEHT

2

Lyme IgM antitrupa

gjak

ELISA

3

Lyme IgG antitrupa

gjak

ELFA

4

Toxoplasma gondii IgM/IgG

gjak

IEHT

5

Ethet Q

gjak

RVK

 

Në këtë Njësi punohen edhe tumor markerë:

Numri rendor

Analiza

Mostra

Metoda

1

CEA

gjak

IEHT

2

CA 125

gjak

IEHT

3

CA 15-3

gjak

IEHT

4

CA 19-9

gjak

IEHT

5

PSA

gjak

IEHT

6

F PSA

gjak

IEHT

 

Përcaktimi i statusit hormonal:

Numri rendor

Analiza

Mostra

Metoda

1

Prolaktin

gjak

IEHT

2

LH

gjak

IEHT

3

FSH

gjak

IEHT

4

Progesteron

gjak

IEHT

5

Estrogen

gjak

IEHT

6

Testosteron

gjak

IEHT

7

TSH

gjak

IEHT

8

T3

gjak

IEHT

9

T4

gjak

IEHT

 

Markerë për osteoporozë:

Numri rendor

Analiza

Mostra

Metoda

1

Osteocalcin

gjak

IEHT

2

Calcitonin

gjak

IEHT

3

Intact PTH

gjak

IEHT

4

Pyrilinks D

gjak

IEHT

 

Legjenda:

  1. ELISA –Testi imuno-enzimatik
  2. ELFA- Testi imuno-enzimatik fluoreshent
  3. IEHT – Testi imuno-enzimatik hemilumineshent
  4. IHТ – Testi imuno – kromatik
  5. PCR – Reaksioni zinxhir i polimerazës
  6. Real time PCR – Reaksioni zinxhir i polimerazës në kohë reale
  7. RT PCR – Reaksioni zinxhir i polimerazës së transkriptimit të kundërt 
  8. RVK – Reaksioni i lidhjes së komplementit