Struktura udhëheqëse

Drejtor

Image

Prof. D-r Shaban Memeti

Drejtor

Struktura udhëheqëse

Image

M-r. d-r. Vjosa Reçica

 • Personi për kontaktM-r. d-r. Vjosa Reçica - specialiste e mjekësisë sociale me organizim të veprimtarisë shëndetësore, udhëheqëse Departamenti

  Telefoni: +389 76 370 122 / 02 2622-237 / faks: 02 3223-354

  02/3125 044 lok. 29

  E-mail vjosa.recica@gmail.com / v.recica@iph.mk

  Orari i punës: Çdo ditë pune nga ora 07:30 deri më 15:30

Image

Prof. d-r. Elena Qosevska

 • Personi për kontaktProf. d-r. Elena Qosevska, specialiste e mjekësisë sociale me organizim të veprimtarisë shëndetësore, udhëheqëse Departamenti

  Telefoni: +389 70 392 676 / 02 312 50 44 lok. 31

  E-mailkosevska@yahoo.com / e.kosevska@iph.mk

Image

Farm. dipl. Katerina Starkoska

 • Personi për kontakt: Farm. dipl. Katerina Starkoska, specialiste e ekzaminimit dhe kontrollit të barnave

  Telefoni: +389 2 3147 070; +389 2 312 50 44 lok. 03 / +389 71 223 243

  E-mailk.starkoska@iph.mk

Image

Prof. d-r. Zorica Arsova Sarafinovska

Image

D-r. spec. Dugagjin Osmani

 • Personi për kontaktD-r. spec. Dugagjin Osmani

  Telefoni: +389 76 401 447 / 02 3 125 044 lok.08/ faks: 02 3 223 354

  E-mail d.osmani@iph.mk

Image

Prof. d-r. Mihaill Koçubovski

 • Personi për kontaktProf. d-r. Mihaill Koçubovski, specialist i higjienës – Udhëheqës i Departamentit të ekologjisë shëndetësore

  Telefoni: +389 70 252 381 / 02 3125-044 lok.14/ faks: 02 3223-354

  E-mail kocubov58@gmail.com

Image

Prim. d-r. Gordana Kuzmanovska

 • Personi për kontakt: Udhëheqëse Departamenti – Prim. d-r. Gordana Kuzmanovska

  Telefoni: 070-337-573 02/3125-044 lok.06

  E-mail: ijz.epidemiologija@gmail.com

  Orari i punës: Çdo ditë pune: nga ora 07:30 deri më 15:30

Image

Julijana Tomanovska

 • Personi për kontakt: Julijana Tomanovska – Udhëheqëse e Sektorit të punëve administrative dhe të logjistikës

  Telefoni: 023125044 lok. 38

  E-mail julijana_tomanovska@yahoo.com