Калибрациона единица, во рамките на Одделение за радијациона заштита

Информации за дејноста што се извршува во Калибрациона единица

Еталонирање и одредување на енергетски одговор на различни видови на активни и пасивни инструменти, радиометри, за X и гама радијација кои се користат во радијационата заштита.

Преносни радиометри за амбиентален мониторинг со аналогна или дигитална индикација како и дозиметри за индивидуален мониторинг, активни и пасивни (Филм, ТЛ, ОСЛ и др.). 

Стручно мислење за соодветеност на радиометар/дозиметар и упатствија за начинот на користење во зависност од дејноста и намената на користење. 

 

Контакт информации

Електронска поштаkalibracijaijz@gmail.com