Известувања за јавност

Image
Прогласени научниците на годината на УКИМ

Проф. д-р Игор Спироски, раководител на Одделението за исхрана и здравствено-хигиенски прегледи при Институтот за јавно здравје е прогласен за Научник на годината за 2021 година од областа н...

Image
Светски ден за безбедност и здравје на работа

Оваа година Светскиот ден за безбедност и здравје на работа се одбележува заедно со Светскиот ден против детски труд и има за цел за подобрување на безбедноста и здравјето на работа на мла...

Image
ОПТИМИЗАЦИЈА НА ПРИБИРАЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ ВО БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТА

Придонес кон остварување на Цел 8 од Агендата за одржлив развој Одбележувањето на Светскиот ден за безбедност и здравје на работа – 28 април има за цел подобрување и јакнење на превен...

Image
12-ти состанок на Надзорниот Комитет на Пан-Европската Програма за транспорт, здравје и животна средина

Oд 19-21.11.2014 година во седиштето на СЗО во Женева, Швајцарија се одржа 12-тиот состанок на Надзорниот Комитет на Пан-Европската Програма за транспорт, здравје и животна средина...