Календар на настани

Image
КЛУЧНИ ПОРАКИ И ДЕЈСТВА ЗА COVID-19 ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ВО УЧИЛИШТАТА

I. ФАКТИ ЗА COVID-19 Што е COVID-19? COVID-19 е болест предизвикана од нов вид на коронавирус. „CO; означува корона, „VI; за вирус и „D; за болест. Порано, оваа болест се...

Image
ИНФОРМАЦИЈА – мали сипаници

 И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За епидемијата на мали сипаници на подрачјето на ПЕ Дебар и состојбата со мали сипаници во Р. Македонија заклучно со 27.07.2018 На 17.07.2018 година, до Институ...

Image
ИНФОРМАЦИЈА – За пријавена епидемија на мали сипаници на подрачјето на ПЕ Дебар

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За пријавена епидемија на мали сипаници на подрачјето на ПЕ Дебар На 17.07.2018 година, до Институтот за јавно здравје е пријавена епидемија на мали сипаници на тери...

Image
ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Македонија во 2018, заклучно со 16.07.2018

Вовед Во оваа информација е даден преглед на моменталната состојба со мали сипаници во Република Македонија во текот на 2018 година, заклучно со 16.07.2018 година. Историјат Во текот на 2...

Image
ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Македонија во 2018, заклучно со 20.06.2018

Вовед Во оваа информација е даден преглед на моменталната состојба со мали сипаници во Република Македонија во текот на 2018 година, заклучно со 20.06.2018 година. Моментална состојба Во ...