Микробиологија

Лабораторија за бактериологија и антимикробна резистенција

Бактериолошки услуги:

 1. Бактериолошки преглед на брис од нос
 2. Бактериолошки преглед на брис од грло
 3. Бактериолошки преглед на брис од усна шуплина(гингиви, афти, јазик)
 4. Бактериолошки преглед на спутум
 5. Бактериолошки преглед на бронхолават – аеробно
 6. Бактериолошки преглед на бронхолават – анаеробно
 7. Бактериолошки преглед на кожни промени
 8. Бактериолошки преглед на брис од очи (коњуктива)
 9. Бактериолошки преглед на брис од надворешно уво
 10. Бактериолошки преглед на брис од средно уво – аеробно
 11. Бактериолошки преглед на брис од средно уво – анаеробно
 12. Бактериолошки преглед на брис од папок
 13. Бактериолошки преглед на брис од рана, изгореница, фистула –аеробно
 14. Бактериолошки преглед на брис од рана, изгореница, фистула -анаеробно
 15. Бактериолошки преглед на брис од браунила, канила, тубус, катетер, дрен –аеробно
 16. Бактериолошки преглед на брис од браунила, канила, тубус, катетер, дрен –анаеробно
 17. Бактериолошки преглед на пунктат, абцес, ексудат – ареобно
 18. Бактериолошки преглед на пунктат, абцес, ексудат – анаеробно
 19. Бактериолошки преглед на дијализат – аеробно
 20. Бактериолошки преглед на дијализат – анаеробно
 21. Хемокултура – аеробно
 22. Хемокултура – анареобно
 23. Бактериолошки преглед на урина
 24. Бактериолошки преглед на брис од уретра
 25. Бактериолошки преглед на брис од уретра на микоплазми (Mycoplazma hominis i Ureoplazma ureoliticum)
 26. Бактериолошки преглед на брис од вулва
 27. Бактериолошки преглед на брис од вагина и цервикален канал
 28. Бактериолошки преглед на брис од вагина и цервикален канал на микоплазми (Mycoplazma hominis i Ureoplazma ureoliticum)
 29. Бактериолошки преглед на сперма (спермограм) – аеробно
 30. Бактериолошки преглед на сперма (спермограм) – анаеробно
 31. Бактериолошки преглед на фецес (копрокултура)
 32. Бактериолошки преглед на ректален брис
 33. Серолошка идентификација на бактерии од родот на Salmonela и Shigella
 34. TPHA – Treponema pallidum антитела (за сифилис)
 35. RPR – Treponema pallidum антитела (за сифилис)
 36. Francisella tularensis – слајд тест на аглутинација
 37. Испитување на осетливоста на изолираните микроорганизми на антибиотици и хемиотерапевтици (антибиограм)