• 22.05.2024

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ 22.5.2024


СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ

ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРОГИ НА ЕУ (ЕМЦДДА) ВО ЛИСАБОН

И ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РСМ (ИЈЗ)

 

ДАЛИ УПОТРЕБУВАТЕ ДРОГИ? КОЛКУ? ЗОШТО?

ЕМЦДДА во соработка со ИЈЗ го започна Европското веб истражување за дроги 2024 за да ги процени начините на употреба на дроги во повеќе од 30 држави

(22.05.2024) Дали користите дрога? Колку? Зошто? Ова се меѓу прашањата поставени во последното Европско веб-истражување за дроги, што денеска го промовираше Агенцијата за дроги на ЕУ (ЕМЦДДА). Истражувањето ги таргетира лицата кои што имаат 18 години или повеќе, кои користеле дроги и има за цел да ги процени начините на употреба на дроги во Европа и да помогне во креирањето на идните политики и интервенции за превенција на употреба на дроги.

Доброволното, анонимно истражување – едно од таргетираните врвни методи за мониторинг на Агенцијата – оваа година ќе се спроведе во преку 36 држави и на 30 јазици.

 

Државите од Западен Балкан, меѓу кои е и нашата држава, преку Инструментот за претпристапна помош  (IPA8),  по втор пат учествуваат во ова истражување, со што се премостува важен јаз во прибирањето на податоците од регионот.

Онлајн анкетите имаат предност бидејќи допираат директно до луѓето кои што користат дроги. Тие се ефтини и брзи за поставување, брзо обезбедуваат нови податоци и помагаат во следење на новите трендови. Овие истражувања може да овозможат меѓунационални споредби.

 

Новата анкета, која ќе трае шест недели, ќе биде врз основа на прашалник кој е структуриран во модули за: социо-демографски податоци, начини на употреба на дрога, пристап до дрога (вообичаено купена количина и цена), со поголем фокус на употребата на канабис. Резултатите ќе допринесат за добивање на знаења базирани на практиките за користење на дрога во Европа.

 

Иако веб-анкетите не се репрезентативни за општата популација, кога се внимателно спроведени и комбинирани со традиционалните методи за собирање податоци, тие можат да помогнат да се создаде подетална, реална и навремена слика за употребата на дрога и пазарите на дрога во Европа. Како такви, тие се клучни во одговорноста на ЕМЦДДА кон постојано следење на проблемот со дрогата.

 

Во Република Северна Македонија истражувањето го спроведува Институтот за јавно здравје на РСМ, со поддршка на Министерството за здравство на РСМ.

Прашалникот е поставен на линкот:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-NorthMacedonia?surveylanguage=MK и е достапен на македонски, албански и англиски јазик.