• 02.11.2023

GJENDJA ME GRIPIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, SEZONI 2023/2024 (java e 43-të, deri më 29.10.2023)


 GJENDJA ME GRIPIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, SEZONI 2023/2024 (java e 43-të, deri më 29.10.2023)  Gripin