• 30.04.2024

Maji - muaji i luftës kundër kancerit të lëkurës


 POSTER: MELANOMA ËSHTË FORMA MË E RREZIKSHME E KANCERIT TË LËKURËS! MUND TË SHËROHET NËSE ZBULOHET NË KOHË!

 

 

FLAER: ZBULONI MELANOMËN NË KOHË