• 02.02.2024

СВЕТСКИ ДЕН НА РАК:Истражете ги клучните проблеми


 

Истражете ги клучните проблеми

Дознајте како ракот нė засега сите и како сите може да влијаеме врз намалување на инциденцата.

 

 

Еднаквост во пристап на грижа од рак

 

Без разлика кои сме или каде живееме, сите ние заслужуваме пристап до точни информации за ракот и квалитетни услуги во превенција, дијагноза, третман и поддршка.

 

 

Превенција и намалување на ризик

Повеќе од една третина од канцерите се превентабилни, тоа значи дека може да влијаеме врз намалување на ризикот

 

 

Свесност, разбирање, митови и дезинформации

Пристапот до податоците и знаењето за рак, нė прави сите многу посилни.

 

Активности на владата и одговорности

Владите можат да влијаат на многу нивоа за спречување и намалување на ракот.

 

Над физичкото: психичко и емоционално влијание

Влијанието на ракот оди подалеку од физичкото здравје, влијаејќи на менталната и емоционалната благосостојба на пациентите и нивните старатели.

 

Спасувајќи животи, штеди пари

 

Финансиската состојба на нациите, поединците и семејствата има огромно влијание врз одржливиот економски и човечки развој. Со фокусирање на спасување животи, можеме да заштедиме и пари.

 

 

Намалување на јазот во знаењата

 

Недостигот од квалификувани здравствени работници е една од најголемите бариери во обезбедувањето квалитетна грижа за ракот.

 

Да работиме заедно како едно

 

Со здружување на силите, помагаме да се зајакнат напорите кои стимулираат моќно застапување, акција и одговорност на секое ниво.

 

https://www.worldcancerday.org/about/2022-2024-world-cancer-day-campaign

 

Подготвил: Оддел за здравствена промоција и следење на болести