• 02.02.2024

DITA BOTËRORE E LUFTËS KUNDËR KANCERIT:Hulumtoni problemet qenësore


 

 Hulumtoni problemet qenësore

Zbuloni se si kanceri prek secilin nga ne dhe se si të gjithë ne mund të ndikojmë në zvogëlimin e incidencës.

 

Barazi në qasje për kujdesin për kancerin

 

Pa dallim se kush jemi ose ku jetojmë, të gjithë ne meritojmë të kemi qasje në informacion të saktë për kancerin dhe në shërbime cilësore për parandalim, diagnostikim, trajtim dhe mbështetje.

 

Parandalim dhe zvogëlim i rrezikut

Më shumë se një e treta e kancereve mund të parandalohen, që do të thotë se ne mund të ndikojmë në zvogëlimin e rrezikut.

 

 

Vetëdijesim, kuptim, mite dhe dezinformata

Qasja në të dhëna dhe njohuri për kancerin na bën të gjithëve shumë më të fuqishëm.

 

Aktivitete dhe përgjegjësi të Qeverisë

Qeveritë mund të ndikojnë në shumë nivele për parandalimin dhe zvogëlimin e rasteve me kancer.

 

Përtej fizikes: ndikim emocional dhe psikik

Ndikimi i kancerit tejkalon shëndetin fizik, ai ndikon në mirëqenien mendore dhe emocionale të pacientëve dhe kujdestarëve të tyre.

 

Shpëto jetë, kurse para

 

Gjendja financiare e kombeve, individëve dhe familjeve ka një ndikim të madh në zhvillimin e qendrueshëm ekonomik dhe njerëzor. Duke u fokusuar tek shpëtimi i jetëve, mund të kursejmë edhe para.

 

 

 

Zvogëlim i hendekut të njohurive

 

Mungesa e punonjësve shëndetësorë të kualifikuar është një nga barrierat më të mëdha gjatë sigurimit të një kujdesi cilësor për kancerin.

 

Të punojmë së bashku si një

 

Duke i bashkuar forcat, ne ndihmojmë në përforcimin e përprekjeve që stimulojnë një përfaqësim të fuqishëm, veprim dhe përgjegjësi në çdo nivel.

 

https://www.worldcancerday.org/about/2022-2024-world-cancer-day-campaign

 

Përgatiti: Departamenti i promovimit të shëndetit dhe i ndjekjes së sëmundjeve