Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 13.8.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 851 100 0 0 851 100 12%
2 ЦЈЗ Скопје 35 0 0 0 35 0 0%
3 Авицена 174 8 0 0 174 8 5%
4 Биотек 356 11 0 0 356 11 3%
5 Жан Митрев Клиника 267 11 0 0 267 11 4%
6 Систина 264 8 0 0 264 8 3%
8 МАНУ 94 10 0 0 94 10 11%
9 Судска медицина 14 0 0 0 14 0 0%
10 ЦЈЗ Битола 102 9 0 0 102 9 9%
11 КИБФС 8 3 0 0 8 3 38%
12 ГАК 7 0 0 0 7 0 0%
13 Лаборатории од странство 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 2172 160 0 0 2172 160 7%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 13.8.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 38 2 117 5325 862,1 221 35,8 4,2% 4118 986
2 Куманово 19 34 1233 864,1 57 39,9 4,6% 933 243
3 Дебар 1 60 224 807,1 7 25,2 3,1% 152 65
4 Штип 10 18 1027 1949,8 18 34,2 1,8% 716 293
5 Прилеп 4 5 352 369,3 24 25,2 6,8% 296 32
6 Тетово 20 32 1123 562,2 74 37,0 6,6% 893 156
7 Струга 9 503 741,3 45 66,3 8,9% 289 169
8 Велес 3 241 363,7 13 19,6 5,4% 200 28
9 Битола 1 179 175,6 6 5,9 3,4% 95 78
10 Охрид 4 305 543,6 10 17,8 3,3% 217 78
11 Кавадарци 4 5 147 341,6 1 2,3 0,7% 40 106
12 Гостивар 13 1 42 623 520,2 29 24,2 4,7% 330 264
13 Гевгелија** 2 27 78,5 0 0,0 0,0% 18 9
14 Струмица 2 13 49 51,7 3 3,2 6,1% 26 20
15 Крива Паланка 9 28 117,1 0 0,0 0,0% 23 5
16 Радовиш 1 36 110,4 1 3,1 2,8% 27 8
17 Крушево 1 16 167,9 2 21,0 12,5% 12 2
18 Кочани 4 2 128 266,8 4 8,3 3,1% 90 34
19 Пробиштип 1 3 67 437,9 0 0,0 0,0% 49 18
20 Демир Хисар 3 53 632,7 1 11,9 1,9% 18 34
21 Македонски Брод 2 1 63 562,7 2 17,9 3,2% 13 48
22 Пехчево 2 8 160,2 0 0,0 0,0% 6 2
23 Берово 2 1 12 92,3 1 7,7 8,3% 4 7
24 Валандово 1 8 67,5 0 0,0 0,0% 6 2
25 Виница 2 1 44 226,5 0 0,0 0,0% 5 39
26 Делчево*** 1 7 29,1 1 4,2 14,3% 4 2
27 Кратово 15 156,8 0 0,0 0,0% 12 3
28 Свети Николе 5 16 258 1257,8 0 0,0 0,0% 191 67
29 Кичево 8 1 233 407,7 10 17,5 4,3% 91 132
30 Ресен 1 146 892,9 4 24,5 2,7% 133 9
31 Неготино* 1 3 34 144,9 1 4,3 2,9% 23 10
Вкупно 160 3 368 12514 602,3 535 25,8 4,3% 9030 2949
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 4 од Богданци
***4 случаи се од Македонска Каменица
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 123122 12516 4982 24 118140 12492
1 ИЈЗ – Вирусологија 59866 7012 3226 22 56640 6990
2 ЦЈЗ Скопје 1619 188 0 0 1619 188
3 Авицена 8976 942 0 0 8976 942
4 Биотек 10301 548 0 0 10301 548
5 Жан Митрев Клиника 16378 1177 0 0 16378 1177
6 Систина 11431 635 0 0 11431 635
7 Лаор 124 25 0 0 124 25
8 МАНУ 10026 1479 1756 2 8270 1477
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 383 7 0 0 383 7
11 ЦЈЗ Битола 2248 337 0 0 2248 337
12 КИБФС 590 66 0 0 590 66
13 ГАК 419 13 0 0 419 13
14 Лаборатории од странство 6 6 0 0 6 6
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје
image.png