Aktivitete dhe risi

Aktivitete, njoftime, risi dhe ngjarje

Instituti i Shëndetit Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Për IShPRMV

Репрезентативноста на јавно-здравствениот сегмент во државата преку активностите на Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија и 10-те регионални центри за јавно здравје, сигнификантна е на осмислениот и реализиран квантум на експертски мислења, извидувања и контроли, аналитички иследувања и процена на ризик, во креирање на посебностите од терен како индивидуална слика, сé до нивно збирно анализирање како општа слика.

Vlerat tona
  • Cilësia
  • Traditë
  • Efikasitet
  • Partneritet
  • Përgjegjësi
Më shumë për IShPRMV

Identiteti ligjor

Historia

Më shumë

Historia

Në vitin 1921 është formuar Stacioni i parë bakterologjik në Shkup

Më shumë

Misioni

Të promovojë shëndetin dhe mirëqenien e popullatës

Më shumë

Vizion

Popullatë e shëndetshme në një mjedis jetësor të shëndetshëm dhe të sigurt

Më shumë

DEPARTAMENTE E INSTITUTIT

VEPRIMTARIA kryesore e Institutit të Shëndetit Publik është KUJDESI PËR SHËNDETIN e popullatës

Departamenti i statistikës shëndetësore dhe i publicistikës

Më shumë

Departamenti i promovimit të shëndetit dhe i ndjekjes së sëmundjeve

Më shumë

Departamenti i ekzaminimit dhe i kontrollit të barnave

Më shumë

Departamenti i ekzaminimeve kimike dhe radiologjike

Më shumë

Departamenti i mikrobiologjisë

Më shumë

Departamenti i ekologjisë shëndetësore

Më shumë

Departamenti i epidemiologjisë së sëmundjeve ngjitëse

Më shumë

Sektori i punëve administrative dhe i logjistikës

Më shumë

00 +

Kuadro profesionale

00 +

Analiza në muaj

00 +

Shërbime

00 +

Vjet ekzistencë

SHËRBIME E INSTITUTIT

Instituti siguron shërbime në një nivel adekuat të bazuara në një nivel të lartë të njohurive, kompetencës së punonjësve tanë shkencor dhe profesional dhe zbatimin e metodave dhe laboratorëve të akredituar në nivel ndërkombëtar

Laboratori

Më shumë

Kontrolle sanitare (shëndetësore - higjienike)

Më shumë

Mjekësia e punës

Më shumë

Monitorim dhe këshillimore për ushqyerjen

Më shumë

Trajnime

Më shumë

Kërkesa për analiza

Më shumë

Pyetje të parashtruara shpesh

PPS

Publikime

Publikime profesionale
Image
Image

Etiketa Ekologjike BE për letrën e printuar

Image
Image

Harta e shëndetësisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2020, PJESA 3

Image
Image

HARTA E SHËNDETËSISË E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT NË VITIN 2020, PJESA 3

Image
Image

HARTA E SHËNDETËSISË E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT NË VITIN 2020, PJESA 2