• 04.06.2024

4 Qershori - Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve të Pafajshëm – Viktima të Agresionit


 

 

Më 19 gusht të vitit 1982 në seancën e saj të posaçme urgjente për çështjen e Palestinës, Asambleja e Përgjithshme, "e tmerruar nga numri i madh i fëmijëve të pafajshëm palestinezë dhe libanezë viktima të akteve të agresionit izraelit", vendosi ta shënojë 4 qershorin çdo vit si Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve të Pafajshëm - viktima të agresionit.

Kjo ditë është e rëndësishme për edukimin e të gjithëve për efektet e të gjitha llojeve të agresionit tek fëmijët dhe për të njohur shkallën e shkatërrimit që shkakton për ta dhe për të ardhmen tonë. Sot, dita fokusohet tek fëmijët në mbarë botën që janë viktima të pafajshme të dhunës dhe abuzimit.

Çdo vit, më shumë se 1.6 milionë njerëz në mbarë botën humbasin jetën si pasojë e dhunës. Për çdo person që vdes si pasojë e dhunës, shumë më tepër lëndohen dhe vuajnë nga një sërë problemesh të shëndetit fizik, seksual, riprodhues dhe mendor.

Kur bëhet fjalë për dhunën, shpesh kuptohet si përdorimi i forcës ose kërcënim me forcë që mund të rezultojë në lëndim, dëmtim, privim apo edhe vdekje. Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e përkufizon dhunën si "përdorim i qëllimshëm i forcës fizike ose fuqisë, si kërcënim ose aktual, kundër vetes, një personi tjetër, ose kundër një grupi ose komuniteti, i cili ose rezulton ose ka të ngjarë të rezultojë në lëndim, vdekje, dëmtim psikologjik, keqzhvillim ose privim."

Sa herë që përmendet fjala dhunë, gjëja e parë që të vjen në mendje është dhuna fizike ose forca fizike, e cila përdoret deri në atë masë që rezulton me lëndim ose dhimbje. Dridhja e dhunshme e një fëmije është një nga format më të zakonshme të abuzimit fizik të fëmijëve nga duart e prindërve ose kujdestarëve të tyre. Shumica e njerëzve nuk do ta konsideronin dridhjen si një formë të dhunshme abuzimi, por një fëmijë është jashtëzakonisht delikat dhe lëkundjet e dhunshme mund të shkaktojnë dëmtime të rënda të trurit dhe madje edhe vdekje. Aktet e dhunës si rrahja, shkelmimi dhe goditja janë gjithashtu shembuj të abuzimit fizik. Prindërit dhe kujdestarët i përdorin këto forma të dhunës për shkak të frustrimit dhe shpesh e sulmojnë fëmijën e pafuqishëm si një mënyrë për të shuar zemërimin dhe frustrimin e tyre.

Por përveç dhunës fizike, ka edhe dhunë mendore (psikologjike) apo emocionale. Në fakt ky është lloji më i shpeshtë i dhunës ndaj fëmijëve. Përderisa një sasi e caktuar disipline është thelbësore në rritjen e fëmijëve, prindërit që abuzojnë emocionalisht ndaj fëmijëve të tyre janë agresivë dhe përdorin frikësimin, manipulimin dhe madje edhe shantazhin emocional për të kontrolluar fëmijët e tyre. Kjo lloj gjëje nuk ndodh gjithmonë në shtëpi, fëmijët mund të abuzohen emocionalisht nga mësuesit e tyre ose të rriturit e tjerë. Fëmijët madje mund të abuzohen emocionalisht nga bashkëmoshatarët e tyre, ndërsa ngacmimi (bullizmi) është një problem i shpeshtë në shkolla dhe kolegje.

Bullizmi është një nga format e dhunës që prek të rinjtë dhe shpesh nuk konsiderohet si formë dhune. Bullizmi i referohet sjelljes agresive që përsëritet dhe synon të lëndojë dikë. Mund të marrë formën e agresionit fizik, psikologjik ose verbal. Mund të ndodhë në çdo situatë ku njerëzit ndërveprojnë, qoftë në shkollë, në vendin e punës apo në çdo mjedis tjetër shoqëror. Bullizmi mund të jetë i drejtpërdrejtë, ose indirekt duke përhapur thashetheme ose duke dëmtuar dikë, për shembull, në internet. Edhe pse është e vështirë të fitohen statistika të qarta, hulumtimet tregojnë se bullizmi është një problem në rritje. Viktimat shpesh nuk guxojnë të flasin dhe për këtë arsye është jashtëzakonisht e vështirë të identifikohen viktimat e bullizmit dhe t'u ofrohet mbështetje.

Sipas të dhënave statistikore:

  • 50% e fëmijëve në botë përjetojnë dhunë çdo vit.
  • Çdo 5 minuta, diku në botë, një fëmijë vdes si pasojë e dhunës.
  • 1 në 10 fëmijë abuzohet seksualisht para se të mbushë 18 vjet.
  • 9 nga 10 fëmijë jetojnë në vende ku ndëshkimi trupor nuk është plotësisht i ndaluar, duke lënë kështu 732 milionë fëmijë pa mbrojtje ligjore.
  • Çdo fëmijë mund të bëhet viktimë e dhunës në internet.
  • 246 milionë fëmijë në mbarë botën çdo vit preken nga dhuna në mjediset shkollore.
  • 1 në 3 nxënës janë ngacmuar nga bashkëmoshatarët e tyre në shkollë muajin e fundit dhe të paktën 1 në 10 fëmijë ka përjetuar ngacmim kibernetik. 

Fëmijët janë qenie njerëzore, prandaj kanë të njëjtat të drejta njerëzore si të rriturit. Megjithatë, fëmijët kanë nevojë për kujdes dhe ndihmë të veçantë, dhe për këtë arsye, ata e kanë dokumentin e tyre – Konventën për të Drejtat e Fëmijëve (KDF). Kjo konventë u miratua nga Kombet e Bashkuara në vitin 1989 dhe hyri në fuqi më 2 shtator të vitit 1990.

Për të ndihmuar duhet të:

Ø  Bëni donacione për një organizatë që punon për parandalimin e abuzimit të fëmijëve dhe për të ndihmuar fëmijët e dhunuar.

Ø  Bëni punë vullnetare për ministrinë apo për ndonjë organizatë jofitimprurëse e cila i ndihmon fëmijët në nevojë.

Ø  Konsideroni të bëheni prind birësues.

Ø  Organizoni ose merrni pjesë në një marshim që tërheq vëmendjen ndaj dhunës ndaj fëmijëve.

Ø  Nëse jeni një nga personat që i kanë mbijetuar abuzimit si fëmijë, ndajeni historinë tuaj me të tjerët.

 

Mund të konkludojmë se kjo ditë nuk është vetëm një ditë për të kujtuar, por një thirrje e zëshme për veprim për t'i dhënë fund vuajtjeve të fëmijëve të pafajshëm dhe për të ndërtuar një botë më të sigurt, më të dhembshur. Kjo ditë na e kthen shpresën se fëmijët mund të jetojnë pa frikë. Na frymëzon të krijojmë një botë paqësore për më të rinjtë mes nesh.

Duke u bashkuar në këtë ditë, ne presim me padurim një të ardhme ku të gjithë fëmijët janë të sigurt dhe të aftë të përparojnë. Me dhembshuri dhe veprim, ne mund t'i japim fund dhunës që fëmijët të kenë vetëm mirësi.

 

Fëmija duhet ta dijë se është një mrekulli, se që nga fillimi i botës nuk ka ekzistuar dhe deri në fund të botës nuk do të ketë një fëmijë tjetër si ai.

 Pablo Casals