Глобалниот ден за миење раце (15.10.2018)

 

Poster_Globalen den za mienje race_WHO_2018