Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 01.6.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 249 31 28 0 221 31
2 ЦЈЗ Скопје 34 10 0 0 34 10
3 Авицена 35 4 0 0 35 4
4 Биотек 136 5 0 0 136 5 домови за стари лица 28
5 Жан Митрев Клиника 0 0 0 0 градинки Скопје 99
6 Систина 128 3 0 0 128 3
7 МАНУ 128 2 99 0 29 2
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 710 55 127 0 583 55
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 01.6.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 33 12 909 147,2 36 5,8 4,0% 554 319
2 Куманово 1 2 468 328,0 23 16,1 4,9% 391 54
3 Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Штип 103 195,5 2 3,8 1,9% 33 68
5 Прилеп 212 222,4 14 14,7 6,6% 168 30
6 Тетово 14 11 231 115,6 22 11,0 9,5% 123 86
7 Струга 1 84 123,8 20 29,5 23,8% 52 12
8 Велес 2 132 199,2 10 15,1 7,6% 93 29
9 Битола 28 27,5 2 2,0 7,1% 23 3
10 Охрид 23 41,0 0 0,0 0,0% 17 6
11 Кавадарци 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Гостивар 2 1 29 24,2 3 2,5 10,3% 18 8
13 Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Струмица 4 4,2 0 0,0 0,0% 2 2
15 Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 1 38 79,2 2 4,2 5,3% 29 7
19 Пробиштип 1 3 19,6 0 0,0 0,0% 2 1
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Берово 1 7,7 0 0,0 0,0% 1 0
24 Валандово 2 16,9 0 0,0 0,0% 1 1
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 1 3 31,4 0 0,0 0,0% 2 1
28 Свети Николе 2 9,8 0 0,0 0,0% 0 2
29 Кичево 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Неготино* 12 51,1 0 0,0 0,0% 9 3
Вкупно 55 1 26 2370 114,1 141 6,8 5,9% 1595 634
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 31012 2370 4162 9 26850 2361
1 ИЈЗ – Вирусологија 19243 1843 2575 7 16668 1836
2 ЦЈЗ Скопје 168 27 0 0 168 27
3 Авицена 855 66 0 0 855 66
4 Биотек 2094 62 0 0 2094 62
5 Жан Митрев Клиника 4278 188 0 0 4278 188
6 Систина 1489 46 0 0 1489 46
7 МАНУ 2130 57 1587 2 543 55
8 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81