Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 18.8.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 545 63 0 0 545 63 12%
2 ЦЈЗ Скопје 24 1 0 0 24 1 4%
3 Авицена 242 7 0 0 242 7 3%
4 Биотек 370 11 0 0 370 11 3%
5 Жан Митрев Клиника 335 11 0 0 335 11 3%
6 Систина 184 3 0 0 184 3 2%
8 МАНУ 94 10 0 0 94 10 11%
9 Судска медицина 7 0 0 0 7 0 0%
10 ЦЈЗ Битола 72 0 0 0 72 0 0%
11 КИБФС 16 2 0 0 16 2 13%
12 ГАК 13 0 0 0 13 0 0%
13 Лаборатории од странство 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1902 108 0 0 1902 108 6%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 18.8.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 45 32 5502 890,8 228 36,9 4,1% 4357 917
2 Куманово 18 2 1312 919,5 59 41,3 4,5% 952 301
3 Дебар 1 1 227 817,9 7 25,2 3,1% 153 67
4 Штип 11 20 1072 2035,2 19 36,1 1,8% 804 249
5 Прилеп 3 4 373 391,3 24 25,2 6,4% 307 42
6 Тетово 2 4 1155 578,2 74 37,0 6,4% 926 155
7 Струга 4 529 779,6 46 67,8 8,7% 308 175
8 Велес 4 3 247 372,8 14 21,1 5,7% 205 28
9 Битола 5 187 183,5 6 5,9 3,2% 113 68
10 Охрид 315 561,4 10 17,8 3,2% 233 72
11 Кавадарци 161 374,1 2 4,6 1,2% 53 106
12 Гостивар 9 11 687 573,6 29 24,2 4,2% 362 296
13 Гевгелија** 31 90,1 0 0,0 0,0% 18 13
14 Струмица 2 54 57,0 3 3,2 5,6% 26 25
15 Крива Паланка 30 125,4 0 0,0 0,0% 25 5
16 Радовиш 38 116,5 1 3,1 2,6% 27 10
17 Крушево 16 167,9 2 21,0 12,5% 13 1
18 Кочани 2 128 266,8 4 8,3 3,1% 97 27
19 Пробиштип 71 464,0 0 0,0 0,0% 52 19
20 Демир Хисар 1 60 716,2 1 11,9 1,7% 23 36
21 Македонски Брод 8 65 580,5 3 26,8 4,6% 26 36
22 Пехчево 8 160,2 0 0,0 0,0% 6 2
23 Берово 17 130,7 2 15,4 11,8% 7 8
24 Валандово 7 59,1 0 0,0 0,0% 6 1
25 Виница 2 58 298,6 0 0,0 0,0% 15 43
26 Делчево*** 4 18 74,9 1 4,2 5,6% 4 13
27 Кратово 15 156,8 0 0,0 0,0% 14 1
28 Свети Николе 3 9 264 1287,1 1 4,9 0,4% 208 55
29 Кичево 12 247 432,2 10 17,5 4,0% 121 116
30 Ресен 146 892,9 4 24,5 2,7% 141 1
31 Неготино* 36 153,4 1 4,3 2,8% 23 12
Вкупно 108 2 112 13076 629,4 551 26,5 4,2% 9625 2900
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 7 од Богданци
***5 случаи се од Македонска Каменица
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 130840 13076 4982 24 125858 13052
1 ИЈЗ – Вирусологија 62560 7323 3226 22 59334 7301
2 ЦЈЗ Скопје 1705 191 0 0 1705 191
3 Авицена 9705 970 0 0 9705 970
4 Биотек 11535 603 0 0 11535 603
5 Жан Митрев Клиника 17530 1228 0 0 17530 1228
6 Систина 12495 661 0 0 12495 661
7 Лаор 124 25 0 0 124 25
8 МАНУ 10327 1531 1756 2 8571 1529
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 399 7 0 0 399 7
11 ЦЈЗ Битола 2560 359 0 0 2560 359
12 КИБФС 656 76 0 0 656 76
13 ГАК 482 14 0 0 482 14
14 Лаборатории од странство 7 7 0 0 7 7