Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 27/06/2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 396 80 0 0 396 80 20%
2 ЦЈЗ Скопје 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3 Авицена 99 17 0 0 99 17 17%
4 Биотек 74 14 0 0 74 14 19%
5 Жан Митрев Клиника 29 4 0 0 29 4 14%
6 Систина 71 11 0 0 71 11 15%
7 Лаор 20 7 0 0 20 7 35%
8 МАНУ 153 33 0 0 153 33 22%
9 Судска медицина 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10 ЦЈЗ Битола 28 10 0 0 28 10 36%
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 870 176 0 0 870 176 20%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 27/06/2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 61 7 5 2951 477.8 106 17.2 3.6% 867 1978
2 Куманово 8 1 740 518.6 38 26.6 5.1% 419 283
3 Дебар 1 91 327.9 4 14.4 4.4% 48 39
4 Штип 14 18 319 605.6 6 11.4 1.9% 137 176
5 Прилеп 5 250 262.3 19 19.9 7.6% 204 27
6 Тетово 22 1 30 664 332.4 50 25.0 7.5% 247 367
7 Струга 19 1 214 315.4 27 39.8 12.6% 56 131
8 Велес 5 178 268.7 12 18.1 6.7% 131 35
9 Битола 3 2 49 48.1 2 2.0 4.1% 31 16
10 Охрид 14 163 290.5 4 7.1 2.5% 20 139
11 Кавадарци 14 32.5 1 2.3 7.1% 5 8
12 Гостивар 7 8 111 92.7 8 6.7 7.2% 41 62
13 Гевгелија** 1 10 29.1 0 0.0 0.0% 7 3
14 Струмица 1 1 15 15.8 1 1.1 6.7% 4 10
15 Крива Паланка 15 62.7 0 0.0 0.0% 6 9
16 Радовиш 4 12.3 0 0.0 0.0% 4 0
17 Крушево 6 63.0 1 10.5 16.7% 2 3
18 Кочани 2 8 69 143.8 2 4.2 2.9% 43 24
19 Пробиштип 1 15 98.0 0 0.0 0.0% 5 10
20 Демир Хисар 1 2 23.9 0 0.0 0.0% 1 1
21 Македонски Брод 4 35.7 0 0.0 0.0% 2 2
22 Пехчево 1 6 120.2 0 0.0 0.0% 3 3
23 Берово 1 2 15.4 0 0.0 0.0% 2 0
24 Валандово 2 6 50.6 0 0.0 0.0% 4 2
25 Виница 3 15.4 0 0.0 0.0% 3 0
26 Делчево 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Кратово 4 41.8 0 0.0 0.0% 3 1
28 Свети Николе 25 121.9 0 0.0 0.0% 2 23
29 Кичево 6 1 30 52.5 1 1.7 3.3% 4 25
30 Ресен 5 2 98 599.3 3 18.3 3.1% 3 92
31 Неготино* 21 89.5 0 0.0 0.0% 11 10
Вкупно 176 9 80 6080 292.7 286 13.8 4.7% 2315 3479
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**2 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Богданци
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 58765 6078 4981 24 53784 6056
1 ИЈЗ – Вирусологија 31236 3624 3225 22 28011 3602
2 ЦЈЗ Скопје 776 148 0 0 776 148
3 Авицена 3224 412 0 0 3224 412
4 Биотек 4895 232 0 0 4895 232
5 Жан Митрев Клиника 8007 538 0 0 8007 538
6 Систина 4414 249 0 0 4414 249
7 Лаор 20 7 0 0 20 7
8 МАНУ 5241 760 1756 2 3485 758
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 118 13 0 0 118 13
11 ЦЈЗ Битола 949 190 0 0 949 190