Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 07/07/2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
ИЈЗ – Вирусологија 1002 84 0 0 1002 84 8%
ЦЈЗ Скопје 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
Авицена 102 14 0 0 102 14 14%
Биотек 155 6 0 0 155 6 4%
Жан Митрев Клиника 209 22 0 0 209 22 11%
Систина 148 13 0 0 148 13 9%
МАНУ 123 18 0 0 123 18 15%
Судска медицина 14 1 0 0 14 1 7%
ЦЈЗ Битола 41 5 0 0 41 5 12%
Лаборатории од странство 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1794 163 0 0 1794 163 9%
Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 07/07/2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
Скопје*** 87 6 126 3573 578.5 145 23.5 4.1% 1533 1895
Куманово 7 31 813 569.8 43 30.1 5.3% 596 174
Дебар 2 1 118 425.1 5 18.0 4.2% 48 65
Штип 10 11 404 767.0 8 15.2 2.0% 237 159
Прилеп 3 1 286 300.0 20 21.0 7.0% 211 55
Тетово 16 1 45 805 403.0 59 29.5 7.3% 403 343
Струга 8 282 415.6 33 48.6 11.7% 68 181
Велес 7 198 298.8 13 19.6 6.6% 148 37
Битола 63 61.8 2 2.0 3.2% 39 22
Охрид 1 210 374.3 5 8.9 2.4% 24 181
Кавадарци 1 1 22 51.1 1 2.3 4.5% 6 15
Гостивар 8 1 180 150.3 12 10.0 6.7% 59 109
Гевгелија** 12 34.9 0 0.0 0.0% 9 3
Струмица 1 18 19.0 1 1.1 5.6% 7 10
Крива Паланка 17 71.1 0 0.0 0.0% 6 11
Радовиш 4 12.3 0 0.0 0.0% 4 0
Крушево 7 73.5 2 21.0 28.6% 2 3
Кочани 1 75 156.3 3 6.3 4.0% 55 17
Пробиштип 28 183.0 0 0.0 0.0% 11 17
Демир Хисар 1 3 35.8 0 0.0 0.0% 1 2
Македонски Брод 6 53.6 0 0.0 0.0% 2 4
Пехчево 6 120.2 0 0.0 0.0% 4 2
Берово 3 23.1 1 7.7 33.3% 2 0
Валандово 6 50.6 0 0.0 0.0% 4 2
Виница 4 20.6 0 0.0 0.0% 3 1
Делчево 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
Кратово 1 6 62.7 0 0.0 0.0% 3 3
Свети Николе 9 2 56 273.0 0 0.0 0.0% 7 49
Кичево 3 52 91.0 1 1.7 1.9% 8 43
Ресен 5 2 127 776.7 3 18.3 2.4% 37 87
Неготино* 2 21 89.5 1 4.3 4.8% 17 3
Вкупно 163 8 230 7406 356.5 359 17.3 4.8% 3554 3493
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**2 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Богданци
***3 пријавени случаи се странски државјани моментално хоспитализирани во Скопје
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 71220 7406 4982 24 66238 7382
ИЈЗ – Вирусологија 37625 4314 3226 22 34399 4292
ЦЈЗ Скопје 776 150 0 0 776 150
Авицена 4040 505 0 0 4040 505
Биотек 5824 318 0 0 5824 318
Жан Митрев Клиника 9530 682 0 0 9530 682
Систина 5655 340 0 0 5655 340
Лаор 20 7 0 0 20 7
МАНУ 6473 931 1756 2 4717 929
Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
Судска медицина 139 4 0 0 139 4
ЦЈЗ Битола 379 70 0 0 379 70
Лаборатории од странство 4 4 0 0 4 4