Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 8/7/2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 868 128 0 0 868 128 15%
2 ЦЈЗ Скопје 20 0 0 0 20 0 0%
3 Авицена 162 15 0 0 162 15 9%
4 Биотек 141 7 0 0 141 7 5%
5 Жан Митрев Клиника 315 18 0 0 315 18 6%
6 Систина 148 5 0 0 148 5 3%
8 МАНУ 95 18 0 0 95 18 19%
9 Судска медицина 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10 ЦЈЗ Битола 61 8 0 0 61 8 13%
11 КИБФС 8 1 0 0 8 1 13%
12 ГАК 10 0 0 0 10 0 0%
13 Лаборатории од странство 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1828 200 0 0 1828 200 11%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 8/7/2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 65 1 5116 828.3 214 34.6 4.2% 3597 1305
2 Куманово 14 1 1139 798.2 57 39.9 5.0% 815 267
3 Дебар 6 216 778.2 7 25.2 3.2% 84 125
4 Штип 21 944 1792.2 17 32.3 1.8% 535 392
5 Прилеп 3 344 360.9 24 25.2 7.0% 272 48
6 Тетово 12 1093 547.2 74 37.0 6.8% 811 208
7 Струга 5 478 704.5 45 66.3 9.4% 238 195
8 Велес 12 2 239 360.7 13 19.6 5.4% 196 30
9 Битола 7 6 161 158.0 6 5.9 3.7% 84 71
10 Охрид 4 298 531.1 9 16.0 3.0% 199 90
11 Кавадарци 7 104 241.7 1 2.3 1.0% 21 82
12 Гостивар 14 1 549 458.4 27 22.5 4.9% 209 313
13 Гевгелија** 24 69.8 0 0.0 0.0% 11 13
14 Струмица 1 40 42.2 3 3.2 7.5% 13 24
15 Крива Паланка 1 26 108.7 0 0.0 0.0% 14 12
16 Радовиш 4 33 101.2 1 3.1 3.0% 22 10
17 Крушево 16 167.9 2 21.0 12.5% 7 7
18 Кочани 5 113 235.6 4 8.3 3.5% 84 25
19 Пробиштип 3 62 405.2 0 0.0 0.0% 42 20
20 Демир Хисар 2 1 42 501.4 1 11.9 2.4% 10 31
21 Македонски Брод 4 1 1 51 455.5 2 17.9 3.9% 9 40
22 Пехчево 6 120.2 0 0.0 0.0% 6 0
23 Берово 8 61.5 1 7.7 12.5% 3 4
24 Валандово 7 59.1 0 0.0 0.0% 6 1
25 Виница 28 144.1 0 0.0 0.0% 4 24
26 Делчево*** 5 20.8 1 4.2 20.0% 0 4
27 Кратово 14 146.3 0 0.0 0.0% 10 4
28 Свети Николе 3 233 1135.9 0 0.0 0.0% 112 121
29 Кичево 6 3 188 328.9 9 15.7 4.8% 64 115
30 Ресен 2 146 892.9 4 24.5 2.7% 125 17
31 Неготино* 1 31 132.1 1 4.3 3.2% 19 11
Вкупно 200 4 15 11754 565.8 523 25.2 4.4% 7622 3609
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 3 од Богданци и еден е странски државјанин
***4 случаи се од Македонска Каменица
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 113619 11754 4982 24 108637 11730
1 ИЈЗ – Вирусологија 55601 6601 3226 22 52375 6579
2 ЦЈЗ Скопје 1472 185 0 0 1472 185
3 Авицена 8154 907 0 0 8154 907
4 Биотек 9339 504 0 0 9339 504
5 Жан Митрев Клиника 15368 1121 0 0 15368 1121
6 Систина 10233 572 0 0 10233 572
7 Лаор 124 25 0 0 124 25
8 МАНУ 9541 1414 1756 2 7785 1412
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 339 7 0 0 339 7
11 ЦЈЗ Битола 1814 270 0 0 1814 270
12 КИБФС 521 49 0 0 521 49
13 ГАК 352 12 0 0 352 12
14 Лаборатории од странство 6 6 0 0 6 6