Тема: Дарувањето крв е чин на солидарност. Придружете се на напорите и спасете животи

Screenshot_20220614_085207

Светскиот ден на крводарителство се одржува на 14 јуни секоја година. Денот е создаден за:

 • Подигање на глобалната свест за потребата од безбедна крв и крвни продукти за трансфузија;
 • Да го нагласи  критичниот придонес на доброволните, неплатени крводарители во националните здравствени системи;
 • Поддршка на националните служби за трансфузија на крв, крводарителите и другите невладини организации во зајакнувањето и проширувањето на нивните програми за доброволно дарување крв преку зајакнување на националните и локални кампањи.
 • Денот, исто така, дава можност да се повикаат на акција владите и националните здравствени власти да обезбедат соодветни ресурси за зголемување на собирањето крв од доброволни, неплатени крводарители и за управување со пристапот до крв и трансфузијата на оние на кои им е потребна.

Крвта и крвните продукти се суштински ресурси за ефикасно помагање на:

 • жените кои страдаат од крварење поврзано со бременост и породување; деца кои страдаат од тешка анемија поради маларија и неухранетост;
 • пациенти со нарушувања на крвта и коскената срцевина, наследни нарушувања на хемоглобинот и состојби со имунолошки дефицит;
 • жртви на трауми, итни случаи, катастрофи и несреќи;
 • како и пациенти кои се подложени на напредни медицински и хируршки процедури. Потребата од крв е универзална, но пристапот до крв за сите оние на кои им треба не е. Недостигот на крв е особено акутен во земјите со низок и среден приход.

 

За да се осигура дека сите на кои им е потребна трансфузија имаат пристап до безбедна крв, на сите земји им требаат доброволни, неплатени крводарители кои редовно даваат крв. Ефикасна програма за дарување крв, која се карактеризира со широко и активно учество на населението, е од клучно значење за задоволување на потребата од трансфузија на крв во мирно време, како и за време на итни случаи или катастрофи, кога има зголемена побарувачка за крв или кога нормално функционирање на крвните услуги е засегнато. И покрај тоа што овозможувачката социјална и културна атмосфера со силна солидарност го олеснува развојот на ефективна програма за дарување крв, исто така е нашироко признаено дека чинот на дарување крв придонесува за создавање социјални врски и градење обединета заедница.

Фокус на овогодинешната кампања

За 2022 година, слоганот на Светскиот ден на крводарител е „Дарувањето крв е чин на солидарност. Придружете се на напорите и спасете животи“ за да го привлечете вниманието на улогите што доброволните дарувања на крв ги играат во спасувањето животи и зајакнувањето на солидарноста во заедниците.

Специфичните цели на овогодинешната кампања се :

 • Да им се заблагодари на крводарителите во светот и  создаде поширока јавна свест за потребата од редовно, неплатено дарување крв;
 • Да се нагласи потребата од посветено дарување крв во текот на целата година, да се одржуваат соодветни залихи и да се постигне универзален и навремен пристап до безбедна трансфузија на крв;
 • Да ги препознаваат и промовираат вредностите на доброволното неплатено дарување крв во зајакнувањето на солидарноста и социјалната кохезија во заедницата;
 • Да се подигне свеста за потребата од зголемени инвестиции од владите за изградба на одржлив и отпорен национален крвен систем
 • Посебна активност што земјите во светот се охрабруваат да ја спроведат за овогодинешната кампања е да се шират до различни медиуми приказни за луѓе чии животи се спасени преку дарување крв како начин за мотивирање на редовните крводарители да продолжат да даваат крв и да ги мотивираат луѓето со добро здравје кои никогаш не дале крв за да почнат да го прават тоа.

Други активности кои би помогнале во промовирањето на слоганот на овогодинешниот – Светски ден на крводарителство, може да вклучуваат церемонии за благодарност на донаторите, кампањи за социјално вмрежување, специјални медиумски преноси, објави на социјалните мрежи со индивидуални крводарители со слоганот, состаноци и работилници, музички и уметнички настани за благодарност.

Вашето вклучување и поддршка ќе помогне да се обезбеди поголемо влијание за Светскиот ден на крводарителството 2022 година, зголемувајќи го признанието ширум светот дека давањето крв е чин на солидарност кој спасува живот и дека услугите што обезбедуваат безбедна крв и крвни продукти се суштински елемент на секој здравствен систем. Учеството на заинтересираните партнери е добредојдено на сите нивоа за Светскиот ден на крводарителството 2022 година да стане глобален успех.

Домаќин на настаните на Светскиот ден на крводарителството 2022 година

Мексико ќе биде домаќин на Светскиот ден на крводарителството во 2022 година преку својот Национален центар за крв. Глобалниот настан ќе се одржи во Мексико Сити на 14 јуни 2022 година.

 

Подготвил: Оддел за здравствена промоција и следење на болести