Во пресрет на одбележувањето на Светскиот ден за безбедност и здравје на работа – 28 април, Институтот за јавно здравје на РСМ и оваа година ја објавува Информацијата за повреди на работа за 2020 година. Со оглед на многубројните ограничувања, рестрикции и пробелеми кои пандемијата со Ковид-19 ги постави пред сите нас и во сите сфери на функционирање и работење, очекувано е и намалувањето на повредите на работа за речиси една половина, во однос на оние регистрирани во 2019 година. Повеќе информации за карактеристиките на повредите на работа можете да преземете на следниот линк
Информација за повреди на работа 2019/2020