Отворено студио – 07.04.2020, Телевизија 24

прим д-р Гордана Кузмановска, ИЈЗ

Тема: Коронавирус