Тема: Итни мерки против загадувањето или геноцид

Извор: Нова ТВ, 09.02.2017

проф. д-р Драган Ѓорѓев, Институт за јавно здравје